Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Newman University, Birmingham

Birmingham, England, United Kingdom
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về Newman University, Birmingham

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 2 Education and Teaching 2 Humanities & Social Sciences 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ