Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

North East Surrey College of Technology (NESCOT)

Epsom, Vương Quốc Anh
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 3 Education and Teaching 1 Health and Medicine 1 Sports Science 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ