Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Regent’s University London

Vương Quốc Anh
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 80%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Business, Management 4 Creative Arts & Design 2 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ