Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Regent’s University London

United Kingdom
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 80%
Loại trường Tư thục

Về Regent’s University London

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Business, Management 4 Creative Arts & Design 2 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ