Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Royal Holloway, University of London

Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 275 QS World University Rankings 2014
  • 118 THE World University Rankings 2014-2015
  • 102 THE World University Rankings 2013-2014
  • 265 QS World University Rankings 2013
  • 231 QS World University Rankings 2015
  • 129 THE World University Rankings 2015-2016
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Contact the university / college
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Creative Arts & Design 3 English Language 5 Humanities & Social Sciences 4 Law 2 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ