Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Royal Holloway, University of London

United Kingdom
Rankings:
  • 275 QS World University Rankings 2014
  • 118 THE World University Rankings 2014-2015
  • 102 THE World University Rankings 2013-2014
  • 265 QS World University Rankings 2013
  • 231 QS World University Rankings 2015
  • 129 THE World University Rankings 2015-2016
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Thông tin không có
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về Royal Holloway, University of London

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Creative Arts & Design 3 English Language 5 Humanities & Social Sciences 4 Law 2 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ