Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Southampton Solent University

Southampton, United Kingdom
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về Southampton Solent University

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 12

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Architecture, Building 2 Beauty, Personal Care 1 Business, Management 3 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 4 Education and Teaching 1 Humanities & Social Sciences 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ