Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University College London (UCL)

London, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 21 THE World University Rankings 2013-2014
  • 4 QS World University Rankings 2013
  • 22 THE World University Rankings 2014-2015
  • 5 QS World University Rankings 2014
  • 7 QS World University Rankings 2015
  • 14 THE World University Rankings 2015-2016
  • 7 QS World University Rankings 2018
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 42%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 5 Architecture, Building 1 Engineering 2 Humanities & Social Sciences 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ