Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University College London (UCL)

London, United Kingdom
  • Đánh giá 21 THE World University Rankings 2013-2014
  • Đánh giá 4 QS World University Rankings 2013
  • Đánh giá 22 THE World University Rankings 2014-2015
  • Đánh giá 5 QS World University Rankings 2014
  • Đánh giá 7 QS World University Rankings 2015
  • Đánh giá 14 THE World University Rankings 2015-2016
  • Đánh giá 7 QS World University Rankings 2018
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large
Sinh viên quốc tế 42%
Loại trường Công lập

Về University College London (UCL)

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Applied and Pure Sciences 5 Architecture, Building & Planning 1 Engineering 2 Humanities & Social Sciences 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ