Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Bath

Bath, England, United Kingdom
Rankings:
  • 179 QS World University Rankings 2014
  • 187 QS World University Rankings 2013
  • 277 THE World University Rankings 2013-2014
  • 302 THE World University Rankings 2014-2015
  • 159 The Times And Sunday Times University League Tables: UK
  • 160 QS World University Rankings 2018
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Thông tin không có
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về University of Bath

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Architecture, Building 1 Business, Management 2 Humanities & Social Sciences 3 Sports Science 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ