Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Bath

Bath, England, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 179 QS World University Rankings 2014
  • 187 QS World University Rankings 2013
  • 277 THE World University Rankings 2013-2014
  • 302 THE World University Rankings 2014-2015
  • 159 The Times And Sunday Times University League Tables: UK
  • 160 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Architecture, Building 1 Business, Management 2 Humanities & Social Sciences 3 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ