Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Bath

Bath, England, United Kingdom
  • Đánh giá 179 QS World University Rankings 2014
  • Đánh giá 187 QS World University Rankings 2013
  • Đánh giá 277 THE World University Rankings 2013-2014
  • Đánh giá 302 THE World University Rankings 2014-2015
  • Đánh giá 159 The Times And Sunday Times University League Tables: UK
  • Đánh giá 160 QS World University Rankings 2018
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Thông tin không có
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về University of Bath

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 3 Architecture, Building & Planning 1 Business and Management 2 Humanities & Social Sciences 3 Sports Science 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ