Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Bath

Bath, England, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 179 QS World University Rankings 2014
  • 187 QS World University Rankings 2013
  • 277 THE World University Rankings 2013-2014
  • 302 THE World University Rankings 2014-2015
  • 159 The Times And Sunday Times University League Tables: UK
  • 160 QS World University Rankings 2018
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Contact the university / college
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Architecture, Building 1 Business, Management 2 Humanities & Social Sciences 3 Sports Science 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ