Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Bedfordshire

England, Vương Quốc Anh
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 36,290,040 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 3 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Chia sẻ