Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Leicester

Leicester, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 235 QS World University Rankings 2015
  • 167 THE World University Rankings 2015-2016
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Contact the university / college
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 4 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ