Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Leicester

Leicester, United Kingdom
Rankings:
  • 235 QS World University Rankings 2015
  • 167 THE World University Rankings 2015-2016
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Thông tin không có
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về University of Leicester

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 4 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ