Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Strathclyde

Glasgow, United Kingdom
Rankings:
  • 246 QS World University Rankings 2014
  • 257 QS World University Rankings 2013
  • 249 QS World University Rankings 2015
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về University of Strathclyde

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Business, Management 4 Engineering 1 English Language 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 2 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ