Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Strathclyde

Glasgow, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 246 QS World University Rankings 2014
  • 257 QS World University Rankings 2013
  • 249 QS World University Rankings 2015
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Business, Management 4 Engineering 1 English Language 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 2 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ