Universities & colleges in Úc with courses in Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch

Úc × Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch ×
Đại học Nam Úc
Adelaide, South Australia, Úc
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses
Đại học Tây Úc
Perth, Western Australia, Úc
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses