Higher Diploma in Games and Animation

Hong Kong Institute of Vocational Education (IVE)
Hong Kong
Chứng chỉ
Cao Đẳng nâng cao
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
₫ 352,061,152

Chia sẻ