Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Nottingham Malaysia

Selangor, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Engineering 2 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ