Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Barnsley College

Barnsley, England, United Kingdom
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 24,796,364 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 5%
Loại trường Tư thục

Về Barnsley College

Các kháo học có sẵn 9

Creative Arts & Design 2 English Language 2 Humanities & Social Sciences 3 Law 1 Mass Communication & Media 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ