Cử nhân Hoạch định Tài chính

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 5 Tháng 8
Total tuition fee (local)
USD 16,718
Total tuition fee (foreign)
USD 16,857

Yêu cầu đầu vào

 • STPM (trước 2003) - Đỗ STPM với 2 điểm đỗ trong 2 môn
 • STPM (sau 2003) - CGPA ít nhất 2.0 (3 môn tốt nhất bao gồm Thi Đại cương)
 • Dự bị đại học - Hoàn thành chương trình Dự bị đại học
 • Văn bằng - Hoàn thành chương trình văn bằng trong các lĩnh vực liên quan với CGPA ít nhất 2.0
 • UEC - 5 B
 • NSW (HSC) - 10 môn với ATAR 55
 • Thi đầu vào đại học (TEE) - 4 hoặc 5 đỗ với ATAR 55
 • Năm 12 tại Úc - 4 hoặc 5 đỗ với ATAR 55
 • Khóa đầu vào đại học/trước đại học - Hoàn thành với CGPA ít nhất 2.0

Chương trình đào tạo

Năm 1

 • Tài chính Kế toán 1
 • Tài chính Kế toán 2
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Tiếng Anh 1
 • Kế hoạch tài chính tại Malaysia
 • Giới thiệu về quản lý rủi ro và bảo hiểm
 • Marketing cơ sở
 • Các phương pháp định lượng cho doanh nghiệp
 • Giao tiếp ngoại ngữ
 • Kỹ năng mềm 1

Năm 2

 • Thuế
 • Quản lý tài chính
 • Giới thiệu về kế hoạch nghỉ hưu và hoạch định nhà đất
 • Quy định và bảo hiểm ở Malaysia
 • Phân tích thị trường tài chính
 • Hoạch định lợi ích của nhân viên
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Các vấn đề đương đại trong nền kinh tế Malaysia
 • Đạo đức kinh doanh
 • Kỹ năng mềm 2
 • Thực tập

Năm 3

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Đầu tư
 • Thị trường phái sinh
 • Kế hoạch bảo hiểm
 • Kế hoạch nghỉ hưu
 • lập kế hoạch thuế
 • Xây dựng kế hoạch tài chính và trách nhiệm chuyên nghiệp
 • Kế hoạch sản
 • Quản trị chiến lược
 • Kế hoạch tiếp thị
 • Kỹ năng mềm 3

Giao tiếp ngoại ngữ:

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Quan Thoại

Các khóa kỹ năng mềm

 • Doanh nhân
 • Kỹ năng học tập
 • Kỹ năng việc làm
 • Kỹ năng tư duy tranh biện
 • Kỹ năng giao tiếp

Chia sẻ