Văn bằng trong Công nghệ Truyền thông và Thông tin

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 5 Tháng 8
Total tuition fee (local)
USD 8,531
Total tuition fee (foreign)
USD 8,443

Yêu cầu đầu vào

 • SPM / O-Level - 3C (bao gồm Toán)
 • UEC - 3B (bao gồm Toán)

Chương trình đào tạo

Level 1

 • Nguyên tắc của Công nghệ thông tin
 • Xây dựng chương trình logic
 • Lập trình có cấu trúc (C ++)
 • Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Phân tích hệ thống và thiết kế
 • Nguyên tắc cơ bản của mạng
 • Giới thiệu về HCI
 • Giới thiệu về công nghệ mạng
 • Kỹ năng viết
 • Nguyên tắc cơ bản của Toán học
 • Toán rời rạc
 • Các phương pháp định lượng

Level 2

 • Lập trình hướng đối tượng (Java)
 • Thiết kế mạng lưới, kiểm tra và thực hiện
 • Tương tác đa phương tiện
 • Kỹ năng kinh doanh
 • Dự án Capstone

Các môn MPW

 • Bahasa Kebangsaan A / B *
 • Nghiên cứu Hồi giáo / Giáo dục Đạo đức
 • Nghiên cứu Malaysia

Công nghệ thông tin:

 • Nguyên tắc cơ bản của quản lý
 • Lý thuyết và ứng dụng của thương mại điện tử
 • Hình ảnh kĩ thuật số
 • Đạo đức Máy tính

Khoa học máy tính:

 • Nguyên tắc cơ bản của tính toán tin cậy
 • Tổ chức máy tính
 • Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu
 • Quản lý máy chủ

Chia sẻ