Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Selangor (UNISEL)

Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 7

Computer Science, IT 7

Liên hệ

Chia sẻ