Cover Image

Thông tin học bổng tại Úc 2019

Danh sách những chương trình học bổng đang được cung cấp tại Úc 2019

Bạn đang đọc bài viết này, nghĩa là bạn đang tìm kiếm chương trình học bổng du học Úc. Với vô số các chương trình học bổng được cung cấp bởi Chính phủ cho tới các trường Đại học tại Úc, chắc chắn sẽ làm bạn phân vân! Đừng lo, EasyUni đã tổng hợp danh sách những chương trình học bổng hấp dẫn nhất dưới đây, để giúp các bạn dễ dàng xem xét, so sánh và đưa ra những lựa chọn phù hợp với mình nhất.  

Học bổng du học Úc 2019

Thông tin Học bổng

Deadline 

Graduate Research Scholarships

 • Chương trình Thạc sĩ/ Tiến sĩ
 • Học bổng toàn phần (up to AU$110,000)
 • Số lượng: 600 xuất
 • Áp dụng tất cả các ngành học

31/10/2019


 

IWC Scholarships for International Students

 • Chương trình Thạc sĩ
 • Học bổng toàn phần (up to AU$92,645)
 • Số lượng: 2 - 3 xuất
 • Áp dụng ngành Master of Integrated Water Management tại Đại học Griffith University, Australia

01/08/2019

ANU College of Business & Economics Honours Scholarship

 • Up to AU$15,000/ năm
 • Số lượng: 5 xuất
 • Áp dụng tất cả các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Open All Year

ANU College of Law International Excellence Scholarship

 • GPA tối thiểu 7.0
 • Up to AU$20,000/ năm
 • Số lượng: 5
 • Áp dụng cho ngành Luật

Open All Year

2019 - MBA International Student Scholarship

 • Up to AU$15,000
 • Áp dụng cho chương trình Master of Business Administration (MBA)

Accepted at anytime

VIED Scholarship (Vietnam)

 • Chương trình Tiến sĩ
 • Học bổng toàn phần (Học phí + Bảo hiểm + Trợ cấp sinh hoạt,...)
 • IELTS tối thiểu 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0

(*Lưu ý: Đối với những chương trình về Y tế, IELTS tối thiểu 7.0, không có kỹ năng nào dưới 6.5)

01/09/2019

UWA International Achievement Scholarship South & South East Asia

 • Cử nhân: Up to AU$30,000/ năm; Cao học: Up to AU$20,000/ năm
 • Ngành học: Commerce, Engineering, Computer Science hoặc Data Science

Opening now

MUAEA: International Students

 • Số lượng: Cử nhân: 35; Cao học: 12
 • Up to AU$5,000
 • GPA tối thiểu 7.5

05/08/2019

Faculty of Science Postgraduate Writing-Up Awards at University of Melbourne in Australia, 2019

 • Chương trình PhD
 • Áp dụng cho ngành: Sciences and Mathematics
 • Up to AU$5,000
 • Số lượng: 12

31/12/2019

Edith Cowan University International Merit Scholarships in Australia, 2019

 • Chương trình Cử nhân
 • 20% học phí khóa học 
 • Áp dụng tất cả các ngành

30/07/2019

University of Technology Sydney Offers Postgraduate award in Respiratory Medicine, Australia

 • Chương trình Cao học
 • Ngành học: Hô Hấp Y khoa (Respiratory Medicine)
 • Up to AU$27,596/ 3 năm

30/06/2019

International Postgraduate Research Award (IPRA) in Australia, 2019, Central Queensland University

 • Chương trình Thạc sĩ
 • Tất cả các ngành học
 • Up to $27,596/ năm + Trợ cấp sinh hoạt

31/08/2019

RMIT University International PhD Scholarship in Airways Inflammation Research (AIR), Australia

 • Chương trình Tiến sĩ
 • Up to AU$30,000
 • Số lượng: 2
 • Ngành học: Khoa học sinh học (Biomedical Sciences) hoặc ngành học liên quan.

Kết thúc khi chọn đủ ứng viên

South East Asia Undergraduate High Achiever Scholarship at UTS 2019

 • Chương trình Cử nhân
 • Tất cả các ngành học
 • Up to 25% học phí khóa học 

29/07/2019

STEM International Scholarship for Women at Southern Cross University, Australia

 • Chương trình Cử nhân
 • Tất cả các chương trình học của trường
 • Up to AU$5,000

Trong năm  2019

EasyUni tin rằng, bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích về những chương trình học bổng tốt nhất tại Úc ở thời điểm hiện tại. Nếu các bạn cần thêm thông tin, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison