10 Ngôn ngữ lập trình Bạn nên Tìm hiểu

November 11, 2017

EasyUni Staff

Hệ thống tài chính và doanh nghiệp cần phải thực hiện các chức năng phức tạp và vẫn có tính tổ chức cao, đòi hỏi các ngôn ngữ như Java và C #. Truyền thông và thiết kế trang web và phần mềm sẽ yêu cầu ngôn ngữ năng động, linh hoạt và chức năng với mã tối thiểu, chẳng hạn như Ruby, PHP, JavaScript và Objective-C. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách 10 ngôn ngữ lập trình để giúp bạn có được tốc độ cao:

1. Java

Java ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Sun Microsystems vào những năm 1990. Đó là một trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình theo yêu cầu, tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp phần mềm, nội dung dựa trên web, trò chơi và các ứng dụng di động, cũng như hệ điều hành Android. Java được thiết kế để làm việc trên nhiều nền tảng phần mềm, có nghĩa là một chương trình được viết trên Mac OS X, ví dụ, cũng có thể chạy trên Windows.

2. Ngôn ngữ C

Là ngôn ngữ lập trình có nhiều công dụng được phát triển vào đầu thập niên 70, C là ngôn ngữ lâu đời nhất và được sử dụng rộng rãi nhất, là nền tảng để xây dựng cho các ngôn ngữ phổ biến khác, chẳng hạn như C #, Java, JavaScript và Python. C là chủ yếu được sử dụng với các hệ điều hành và các ứng dụng nhúng. Bởi vì nó cung cấp nền tảng cho nhiều ngôn ngữ khác, vì vậy khuyến khích học C (C ++) trước rồi mới chuyển sang ngôn ngữ khác

3. C ++

C ++ là một ngôn ngữ trung gian cấp với tính năng lập trình hướng đối tượng, bản thiết kế nâng cao của ngôn ngữ C. C ++ cung cấp phần mềm lớn như chương trình Firefox, Winamp và Adobe. Nó thường được sử dụng để phát triển phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, máy chủ và máy khách ứng dụng hiệu năng cao và các trò chơi video.

4. C #

Phát âm là "C- sharp," C # là một ngôn ngữ mô hình được phát triển bởi Microsoft như một phần của ​​NET. Nguyên tắc kết hợp từ C và C ++, C # là một ngôn ngữ chung mục đích sử dụng để phát triển phần mềm cho Microsoft và nền tảng Windows.

5.Objective-C

Objective-C là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đa công dụng được sử dụng bởi hệ điều hành của Apple. Nó cung cấp cho OS X và iOS của Apple, cũng như các API, và có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng cho iPhone, chính các ứng dụng này đã tạo ra một nhu cầu rất lớn với ngôn ngữ lập trình một lần bị lỗi thời này.

6. PHP

PHP (Hypertext Processor) là miễn phí, ngôn ngữ nguyên bản server-side được thiết kế cho các trang web động và phát triển ứng dụng. Nó có thể được nhúng trực tiếp vào một tài liệu mã nguồn HTML hơn là một tập tin bên ngoài, chính các nhà phát triển web đã làm cho nó trở thành một ngôn ngữ lập trình phổ biến. PHP được dùng để thiết kế cho hơn 200 triệu trang web, bao gồm Wordpress, Digg và Facebook.

7. Python

Python là ngôn ngữ nguyên bản server-side cấp cao cho các trang web và các ứng dụng di động. Nó được coi là một ngôn ngữ khá dễ dàng cho người mới bắt đầu học bởi dễ đọc và có cú pháp nhỏ gọn, có nghĩa là các nhà phát triển có thể sử dụng ít dòng mã hơn các ngôn ngữ khác khi thể hiện một khái niệm. Nó sử dụng để thiết kế các  web ứng dụng như Instagram, Pinterest và Rdio thông qua khuôn khổ web liên quan, Django, và được sử dụng bởi Google, Yahoo! và NASA.

8. Ruby

Là ngôn ngữ nguyên bản hướng đối tượng cho việc phát triển các trang web và các ứng dụng di động, Ruby đã được thiết kế đơn giản và dễ dàng để viết. Nó sử dụng để thiết kế khung Ruby on Rails (hoặc Rails), được sử dụng trên Scribd, GitHub, Groupon và Shopify. Giống như Python, Ruby được coi là một ngôn ngữ khá dễ sử dụng cho người mới bắt đầu.

9.JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ nguyên bản client và server-side phát triển bởi Netscape phần lớn các cú pháp của nó nhận từ ngôn ngữ C. Nó có thể được sử dụng trên nhiều trình duyệt web và được coi là cần thiết cho việc phát triển các chức năng web tương tác hoặc hoạt hình. Nó cũng được sử dụng trong việc phát triển game và viết ứng dụng máy tính để bàn. JavaScript được nhúng vào trong các phần mở rộng của Google Chrome, phần mở rộng trình duyệt Safari của Apple, Adobe Acrobat và Reader, và Creative Suite của Adobe.

10. SQL

Structured Query Language (SQL) là một ngôn ngữ chuyên dụng để quản lý dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nó thường được sử dụng để "truy vấn" chức năng, tìm kiếm cơ sở dữ liệu thông tin. SQL đã được chuẩn hóa bởi Viện Quốc gia Hoa Kỳ Tiêu chuẩn (ANSI) và Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) trong năm 1980.

 
 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison