Bạn có thể làm gì với tấm bằng Khoa học chính trị?

November 11, 2017

EasyUni Staff

Chuyên ngành Khoa học Chính trị về mối quan hệ giữa chính phủ và xã hội. Bạn sẽ nghiên cứu về hành vi và lịch sử của nhà cầm quyền trước đây, cũng như các chính sách và các quy định đó ảnh hưởng đến con người và quốc gia. Nếu bạn quyết định học ngành Khoa học Chính trị, bạn có thể có cái nhìn sâu hơn về các lĩnh vực chính trị, quan hệ quốc tế, Chính sách công, Luật hoặc Kinh tế. Kiến thức về lĩnh vực này giúp cho bạn linh hoạt và có thể xây dựng sự nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp.

Những người nổi tiếng với bằng Khoa học Chính trị như là:

Barack Obama - Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, chính trị gia, tác giả, giáo sư Luật. Trường: Đại học Columbia, Mỹ.
 

Anderson Cooper - Nhà báo, nhà sản xuất, tác giả. Đứng đầu của 1 show tin tức truyền hình của CNN: “Anderson Cooper 360 °” .School: Đại học Yale, Mỹ.

Richard Anderson - Giám đốc điều hành tại Delta Air Lines. Trường: Đại học Houston, Hoa Kỳ.

Bạn có thể làm gì với tấm bằng Khoa học chính trị?

Căn cứ vào những kỹ năng bạn có được ở trường Đại học, dựa vào sở thích và niềm đam mê bạn có quyền lựa chọn những công việc thuộc các lĩnh vực khác nhau:

Những công việc liên quan đến Chính trị:

Nhà ngoại giao

Chính trị gia

Nhà phân tích chính sách / Dư luận

Cố vấn chính trị

Tư vấn lập kế hoạch chiến lược

Nhà quản lý chính sách đô thị / thành phố

Người ủng hộ nhân quyền

Nhà quản lý chiến dịch

Nhà quản lý NGO

Truyền thông viên

Chuyên gia truyền thông

Nhà báo / Biên tập viên / Nhà xuất bản

Chuyên gia PR / Thư ký báo chí

Chuyên gia Marketing

Chuyên gia quảng cáo

Giám đốc điều hành

Nhà quản lý dự án

Tổ chức sự kiện

Giáo dục

Giáo viên Trung học

Giáo sư đại học

Nhà nghiên cứu lịch sử

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison