Bạn đã quyết định là một kỹ sư gì chưa?

November 11, 2017

EasyUni Staff

Kỹ thuật kiến trúc

 

Kỹ thuật kiến trúc bao gồm hoạch định, thiết kế, xây dựng, điều hành, nâng cấp cũng như duy trì những tòa nhà và biết về ảnh hưởng của nó đến môi trường. Lĩnh vực kỹ thuật kiến trúc tích hợp nhiều kiến thức và kỹ năng từ nhiều ngành như kỹ thuật công trình dân dụng, cơ khí, vật lý và kiến trúc.

 

Một kiến trúc sư được tham gia vào tất cả các giai đoạn của tòa nhà. Họ không chỉ làm việc trên một kế hoạch xây dựng khả thi nhưng cũng chịu trách nhiệm trong việc cải thiện hiệu suất của một tòa nhà. Những kiến trúc sư được đào tạo để thiết kế những hệ thống trong tòa nhà như hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) cũng như hệ thống ống nước, điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và hệ thống kết cấu.

Một số triển vọng nghề nghiệp cho một kỹ sư tốt nghiệp kiến trúc bao gồm quản lý dự án; quản lý xây dựng; kỹ sư về điện nhiệt, thông gió và điều hòa không khí (HVAC); quản lý cơ sở vật chất; quản lý vận hành; kỹ sư giám sát quá trình; và kỹ sư thiết kế.

Kỹ thuật xây dựng dân dụng

Xây dựng dân dụng là một ngành rộng khắp phân nhánh vào nhiều ngành khác nhau: kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật động đất, kỹ thuật giao thông, kỹ thuật môi trường và kỹ thuật kết cấu.

Nó giải quyết được về mặt thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng từ kênh đào, đập và cầu đường cho đến hệ thống chất thải. Một kỹ sư dân sự có thể được tham gia vào việc lập kế hoạch ban đầu và thiết kế cơ sở hạ tầng, hoặc để giám sát việc thi công thực tế trong khi đảm bảo tất cả các dự án hoàn thành đúng thời hạn.

Ngành kỹ thuật dân dụng sẽ được trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật, toán ứng dụng và vật lý, tính toán, bản vẽ kỹ thuật, quản lý dự án, thủy lực và kỹ thuật địa chất.

Những kỹ sư xây dựng sẽ được thuê để thiết kế các dự án, giám sát xây dựng, kiểm tra giám sát thiết bị kiểm tra xây dựng và duy trì trang thiết bị sản xuất và máy móc. Một kỹ sư dân sự cũng phải đảm bảo rằng nhu cầu của cộng đồng và tiêu chuẩn để đáp ứng thông qua một dự án xây dựng.

Kỹ thuật xây dựng

Một kỹ sư xây dựng có liên quan đến việc thiết kế, lập kế hoạch, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng, trong đó có thể bao gồm các tòa nhà, đường cao tốc, cầu cống, sân bay và nhà máy xử lý nước thải. Một kỹ sư xây dựng cũng có thể được trang bị kiến thức để quản lý hệ thống cơ khí và điện. Nếu ngành của bạn là kỹ thuật xây dựng, khóa học của bạn có thể tập trung vào các tòa nhà thương mại và khu dân cư. Nhiều người coi một kỹ sư xây dựng là một đường chéo giữa một nhà quản lý xây dựng và một kỹ sư dân sự.

Đi theo con đường của một kỹ sư xây dựng sẽ thấy bạn có nhiều lựa chọn nghề nghiệp như kỹ sư dự án, quản lý hoạt động, người lên kế hoạch dự án, quản lý dự án và giám đốc dự án.

Kỹ thuật thủy lực

Chuyên khoa đặc biệt này về kỹ thuật dân dụng có liên quan với các tác động của nước trong công trình dân dụng. Nó áp dụng cho cơ khí về chất lỏng với các vấn đề thực tế cuộc sống liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, kiểm soát, vận chuyển, quy định, đo lường và sử dụng nước. Trong ngành công nghiệp tư nhân, công trình thủy lợi có liên quan trong việc cải thiện sự tương tác của một viện nghiên cứu  với nước. Lĩnh vực này là đặc biệt quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như quản lý nước là rất quan trọng trong việc bắt đầu và duy trì một cơ sở.

Một kỹ sư thủy lực sẽ được tham gia vào việc thiết kế đập nước, cầu cống, kênh, mương, kênh và hệ thống nước thải. Vị trí này cũng có thể trợ giúp trong việc nghiên cứu tác động của các đại dương trên các cấu trúc bờ biển và ngoài khơi, quản lý nguồn nước cho các cơ sở công nghiệp, và tham gia vào việc lập kế hoạch thiên tai, ví dụ, quản lý lũ lụt.

Vật liệu kỹ thuật

Một kỹ sư vật liệu học về mối quan hệ giữa cấu trúc và các thuộc tính trong tất cả các lớp học về vật liệu để chế tạo, thử nghiệm và phân tích một loạt các sản phẩm. Bằng cách tổng hợp hoặc sửa đổi một tài liệu, một kỹ sư vật liệu có thể giúp cải thiện tài sản của vật liệu hoặc những nét đặc trưng như hiệu quả của nó, độ bền và hiệu quả chi phí. Vật liệu kỹ thuật có thể được giải thích như là một sự kết hợp của vật lý ứng dụng và hóa học.

Tùy thuộc vào chuyên ngành, một kỹ sư chất liệu có thể được thuê để chọn lựa vật liệu cho nhiều mục đích khác nhau. Anh ta cũng sẽ phải phân tích dữ liệu, kiểm tra vật liệu và đánh giá chất lượng của nó, và đánh giá sản phẩm hay những ảnh hưởng của quá trình sản xuất lên môi trường, giữa nhiều thứ khậc

Ngành vật liệu kỹ thuật có thể theo đuổi sự nghiệp trong ngành sản xuất hàng không vũ trụ, lọc dầu, xây dựng đường ống dẫn dầu, lĩnh vực làm việc và kiểm soát chất lượng.

Kỹ thuật kết cấu

Kỹ thuật kết cấu giải quyết về phân tích và thiết kế cấu trúc đó sẽ (và nên) chịu đựng được và hỗ trợ giảm tải áp lực và sức ép. Một kỹ sư kết cấu phải đảm bảo rằng một tòa nhà không có hiện tượng rơi ngã, xoay, nghiêng, đổ sập và kinh nghiệm hoặc gặp bất kỳ thiệt hại cấu trúc nào trong quá trình sử dụng.

Trách nhiệm của một kỹ sư kết cấu là rất lớn, nó bao gồm luôn thiết kế cấu trúc, tính toán áp lực và sức nặng của từng bộ phận của tòa nhà, việc kiểm tra cấu trúc mà có nguy cơ đổ sập, và quy hoạch hậu cần. Các kỹ sư cũng phải điều tra điều kiện đất đai và lựa chọn vật liệu xây dựng thích hợp, ngoài việc thiết kế các hệ thống hỗ trợ.

Một kĩ sư kết cấu có thể tham gia vào không chỉ thiết kế các tòa nhà như trường học và bệnh viện mà còn vệ tinh, tàu, và máy bay. Vì vậy, triển vọng của kĩ sư kết cấu là tươi sáng vì anh ta có thể được tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau xoay quanh nhu cầu cấu trúc vững chắc.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison