Bạn muốn trở thành luật sư? Hãy xem bạn có thể làm việc ở đâu nhé!

November 11, 2017

EasyUni Staff

Các văn phòng luật:

Các luật sư làm việc tại các văn phòng luật thường đại diện và giải quyết các vấn đề pháp lí cho khách hàng tìm đến họ. Mỗi khách hàng đều có các nhu cầu khác nhau, vì vậy, luật sư cần tiếp cận, lắng nghe những điều họ muốn và thực hiện công việc cần thiết tùy theo yêu cầu đó

Nếu bạn mới bắt đầu vào nghề, bạn sẽ được biết đến với tư cách “phụ tá”. Sau khi làm việc một thời gian , bạn sẽ có đủ điều kiện được thăng chức trở thành “cộng sự”. Khi đã trở thành cộng sự với một đồng nghiệp khác, bạn sẽ cùng họ quản lí văn phòng luật. Các văn phòng này rất đa dạng về quy mô và số lượng phụ tá đang làm việc. Bạn nên chuẩn bị tinh thần làm việc dài hơi.

Tư vấn doanh nghiệp

Tại các doanh nghiệp tư nhân, các luật sư thường được biết đến với tư cách cố vấn nội bộ. Bạn sẽ trở thành luật sư của một công ty và họ cũng chính là khách hàng duy nhất của bạn. Luật sư có trách nhiệm tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề pháp lí; giải quyết hợp đồng, quan hệ giữa các nhà đầu tư và những vấn đề khác. Nói một cách đơn giản, công việc của bạn là trợ giúp cho khách hàng trong các vấn đề thương nghiệp. Những người mới tốt nghiệp ngành Luật thường không chọn khởi nghiệp tại đây bởi họ còn thiếu những điều kiện tiên quyết trong kinh doanh cũng như những hiểu biết pháp luật

Chính quyền

Nếu lựa chọn làm việc trong các ngành quản lí nhà nước, bạn có khả năng làm việc ở ba cấp độ: địa phương, vùng và Trung ương. Bạn cũng có thể hành nghề công tố, luật sư công, cán bộ điều hành, lập pháp hay luật sư chỉ định. Bạn có thể đại diện cho chính quyền (công tố) hay những bị cáo không có đủ điều kiện thuê luật sư riêng (luật sư công). Bạn cũng có thể khởi thảo các nghiên cứu, dự luật, các quy định khi bạn là một luật sư trong lĩnh vực lập pháp và thực thi pháp luật

Làm việc vì lợi ích cộng đồng

Bạn sẽ tập trung và những vụ án và sự việc có quan hệ mật thiết đến cộng đồng nếu bạn thực sự lựa chọn lĩnh vực này. Thỉnh thoảng, bạn sẽ làm việc với khách hàng có hoàn cảnh khó khan hoặc có thu nhập thấp. Bạn cũng có thể làm việc trực tiếp với khách hàng và cho họ những lời khuyên pháp lí trong những vấn đề như nhà ở, nhập cư, việc làm, phân biệt chủng tộc và giáo dục. Một số luật sư công cộng làm việc cho các tổ chức đang cố gắng mang lại sự thay đổi đối với pháp luật và xã hội

Tư pháp

Rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp sẽ làm công việc thư kí cho thẩm phán. Công việc của bạn khá đa dạng nhưng sẽ gồm có việc thực hiện nhiều nghiên cứu, tham khảo và tóm tắt các vấn đề pháp luật, soạn thảo biên bản ghi nhớ; và quan sát quá trình diễn ra nơi pháp đình. Kinh nghiệm làm trợ lí của bạn sẽ được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng và có thể làm bàn đạp đến những vị trí cao hơn trong cả môi trường quốc lập lẫn tư nhân.

Tất cả các luật sư đều có một cơ hội mong manh để trở thành thẩm phán. Họ thường không được chọn nếu chưa có đủ kinh nghiệm trong ngành. Họ cần làm việc ở lĩnh vực này khá lâu trước khi nhìn thấy cơ hội đó.

Học thuật

Nếu bạn có bằng Luật học, bạn cũng có thể tham gia các vị trí giảng dạy, tư vấn hay quản lí. Bạn cũng có thể trở thành giảng viên, quản lí các chương trình luật pháp, tư vấn sự nghiệp hoặc thậm chí tuyển dụng. Hãy luôn nghĩ rằng bạn có thể không làm việc liên quan đến tấm bằng của bạn, và mở rộng lòng với những phạm trù bạn có thể khám phá

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison