Bằng Đại học ngành Diễn viên - điểm sáng dưới góc nhìn nghề nghiệp

November 11, 2017

EasyUni Staff

 

 

 

(source: andromeda.com)

 

Diễn xuất

Khả năng mô phỏng đời thực và biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật luôn được đánh giá cao bởi nhiều nhà tuyển dụng, đó là điều mà khóa học toàn thời gian về diễn xuất này mong muốn đem tới cho những tài năng mới

Lựa chọn nghề nghiệp

  • Diễn viên (Actor)
  • Đạo diễn (Director)
  • Nhà sản xuất (Producer)
  • Nhà sân khấu trị liệu (Drama Therapist)
  • Nhà nghệ thuật cộng đồng (Community Arts Worker)
  • Đạo diễn sân khấu (Stage Manager)
  • Giảng viên đại học (Higher/Further Education Lecturer)

 

 

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison