Các trường đại học hàng đầu tại Singapore

August 29, 2018

EasyUni Staff

Lịch sử của các các trường đại học tại Singapore được tính từ năm 1903, vào thời điểm trường đại học đầu tiên - Đại học Quốc gia Singapore - được thành lập. Do sự phát triển nhanh chóng của quốc gia này mà số lượng lớn các trường đại học và cao đẳng cũng ra đời theo. Theo đó, bảng xếp hạng sau đây sẽ giúp bạn tìm ra những ngôi trường danh giá nhất Singapore cho dự định du học sắp tới của mình.

Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới

Năm 2013, có hai trường đại học tại Singapore nằm trong top 100 các đại học nổi tiếng của thế giới.

Bảng xếp hạng

Trường

29

Trường đại học quốc gia Singapore

86

Trường đại học kỹ thuật Nanyang

Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS

Bảng xếp hạng QS năm 2013 đã xếp hạng hai trường đại học của Singapore trong top 50 trên thế giới .

Bảng xếp hạng QS

Trường

24

Trường đại học quốc gia Singapore (NUS)

41

Trường đại học kỹ thuật Nanyang (NTU)

Các khóa học :

• Kế toán & Tài chính

• Pháp luật

• Kinh tế & kinh tế

• Khoa học máy tính

• Thống kê & phương pháp hoạt động

Xếp hạng các trường đại học thế giới của Shanghai Ranking

Giống như QS và Times Higher Education, ShanghaiRanking xếp hai trường đại học của Singapore nằm trong số 300 trường đại học tốt nhất trên thế giới .

Bảng xếp hạng ShanghaiRanking

Trường

101-105

Trường đại học quốc gia Singapore

201-300

Trường đại học kỹ thuật Nanyang

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison