Bộ Giáo dục công bố email, điện thoại hỗ trợ thí sinh xét tuyển đại học 2016

November 11, 2017

EasyUni Staff

Thí sinh cần hỗ trợ có thể gửi nội dung đến địa chỉ email:[email protected] hoặc liên hệ số điện thoại 04.3623.0816 và 04.3623.1138 của Bộ Giáo dục. Hệ thống email hoạt động từ ngày 25/7; các số điện từ ngày 1/8 trong giờ hành chính.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các trường căn cứ vào tình hình thực tế công bố điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1, trong đó thông báo rõ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo trước 1/8.Để tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường, chọn ngành đào tạo, Bộ cũng yêu cầu các đại học, học viện... công bố đường dây nóng (điện thoại, email...) hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tổ chức xét tuyển của trường trước 1/8.

Bộ Giáo dục cũng yêu cầu trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung, các trường phải thông báo trên trang thông tin điện tử của trường và báo cáo Bộ thông qua Vụ Giáo dục Đại học kết quả trúng tuyển của từng đợt và thông tin xét tuyển của đợt bổ sung tiếp theo (nếu có) để hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison