Cẩm nang hướng dẫn ứng tuyển: Tài liệu hỗ trợ UCAS

November 11, 2017

EasyUni Staff

Bài giới thiệu bản thân

Mỗi sinh viên phải viết một tuyên bố cá nhân như là một phần trong đơn ứng tuyển UCAS. Bài giới thiệu bản thân gồm 4000 ký tự (bao gồm cả khoảng cách) và 47 dòng. Đây là thứ duy nhất mà ủy ban tuyển sinh có thể biết bạn là ai, vì vậy hãy chuẩn bị thật tốt!

Bài giới thiệu bản thân nên tập trung vào thành tích cá nhân và khóa học bạn dự kiến ứng tuyển. Đừng giải thích dông dài trong bài giới thiệu về những gì khóa học sẽ dạy, vì họ đã biết điều đó! Thay vào đó, thảo luận về những gì bạn đã làm gần đây khiến bạn quan tâm đến khóa học này, cho bạn một số kiến ​​thức về khóa học này hoặc giúp bạn phát triển một số kỹ năng liên quan. Nếu tìm hiểu về khóa học trên trang web của trường Đại học, bạn sẽ tìm thấy một số thông tin về những gì họ đang tìm kiếm trong bài giới thiệu bản thân. Kết hợp những gì họ đang tìm kiếm vào bài giới thiệu của bạn. Bạn đang cố gắng bán mình vì khóa học này cho các trường Đại học, vì vậy hãy nhớ thể hiện tất cả các kỹ năng và thành tích của bạn liên quan đến khóa học hoặc trường Đại học.

Viết bài giới thiệu cá nhân của bạn trong phần soạn thảo văn bản trên máy tính, thay vì trực tiếp viết lên hộp thư ứng tuyển trực tuyến vì hộp thư sẽ đóng cửa sau 35 phút. Tuy nhiên, khi bạn sắp nộp bài giới thiệu, không trực tiếp sao chép và dán lên. Hãy sao chép nó vào phần chỉnh sửa văn bản hoặc một nền tảng tương tự và sau đó hãy sao chép từ đó. Đây là bởi vì sao chép trực tiếp sẽ làm tăng thêm dòng và chữ cái và có thể làm dài bài giới thiệu của bạn, và có thể gây ra lỗi.

Bảng điểm phổ thông

Đối với những người lấy Tú tài Quốc tế, A-level, AS-cấp, hoặc bất kỳ khóa học tiêu chuẩn tương tự, bạn sẽ phải nộp đơn cho Vương quốc Anh dựa trên điểm số dự đoán vì kết quả chỉ có sau khi khi quyết định được đưa ra. Đối với những người nộp đơn chỉ với bằng tốt nghiệp trung học, trường của bạn sẽ cần phải gửi một bảng phổ thông, lớp và lời giải thích về hệ thống điểm bằng tiếng Anh đến UCAS.

Trước khi bạn nộp đơn, hãy chắc chắn rằng điểm của bạn đáp ứng các yêu cầu điểm tối thiểu mà tất cả các trường đại học Anh công bố trên trang web của họ cho các khóa học tương ứng. Nếu điểm của bạn dưới mức tối thiểu, bạn sẽ có nhiều khả năng bị các trường đại học từ chối.

Đối với những người nộp đơn với điểm dự đoán, giáo viên chứng nhận của bạn sẽ phải tải chúng lên UCAS trước khi bạn có thể nộp đơn. Bạn cũng sẽ nhận được một lời đề nghị có điều kiện (nếu có đề nghị) từ các trường đại học, trái ngược với một đề nghị vô điều kiện. Có nghĩa là bạn sẽ phải đạt được một điểm  nhất định (do trường đề ra) trong kết quả cuối cùng để họ có thể nhận bạn.

Giáo viên chứng nhận

Giáo viên chứng nhận là một trong những phần quan trọng nhất trong đơn ứng tuyển. Hãy rất cẩn thận khi quyết định giáo viên nào sẽ chứng nhận giúp bạn. Không phải mọi giáo viên sẽ viết cho bạn một báo cáo tích cực. Những gì cần tìm kiếm ở một giáo viên chứng nhân:

• Một giáo viên bộ môn tương tự mà bạn đang nộp đơn

• Một người biết bạn rất rõ

• Một người biết những hoạt động ngoại khoá bạn thường tham gia 

• Một người thông thạo tiếng Anh

Hãy chắc chắn rằng bạn nói chuyện với giáo viên về những lá thư và thảo luận về những gì mà trường đại học bạn ứng tuyển đang tìm kiếm.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison