Chúng tôi thách thức bạn: EasyUni Running Man Challenge

November 11, 2017

EasyUni Staff

Hãy suy nghĩ bạn có thể đánh bại đội EasyUni? Đây là cơ hội để bạn chứng minh điều đó.

Kêu gọi tất cả các vũ công và bè lũ vui vẻ nhất của bạn trong thị trấn.

Mời tất cả bạn bè của bạn để làm video Running Man và có được một cơ hội để được giới thiệu trên EasyUni. Hãy là người nhảy hết mình và gửi video của bạn cho chúng [email protected]!

Hiện nay, thế giới đang không ngừng thay đổi, nhiều tổ chức đã tham già vào xu hướng mới nhất này. Nó đã được nhắc đến trong Tonight Show với Jimmy Fallon, được thực hiện bởi các cảnh sát Miami, các bảo vệ của lính Astro Auxilliary, thậm chí đội bóng đá Bayern Munich. Các trường học cũng đã làm điều này.

Thách thức Running Man rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhảy 90 ca khúc hit từ Ghost Town My Boo.

 

Thật dễ dàng phải không? Vì vậy hãy tiến lên và cho chúng tôi thấy bạn có thể làm nó! Hãy tham gia ngay.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison