Cơ hội việc làm ở Trung Quốc

November 11, 2017

EasyUni Staff

Trung Quốc có một số lượng rất lớn các sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và mục tiêu của họ là gấp đôi số đó và đồng thời muốn sinh viên chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau, vì họ biết rằng nền kinh tế sẽ đòi hỏi những kỹ năng đó. Ví dụ, sinh viên chọn chuyên ngành tài chính ở Trung Quốc bởi vì họ tin rằng đó là một đất nước mà ngành công nghiệp tài chính của nó cần rất nhiều phát triển, có nghĩa là nó sẽ cung cấp nhiều cơ hội.

Có vô số các cơ hội thương mại và đầu tư cho sinh viên tại thị trường Trung Quốc. Một số lĩnh vực chính hiện đang trải qua sự tăng trưởng nhanh là: thực phẩm chế biến và đồ uống, cờ bạc, giao thông, công nghệ thông tin và viễn thông, khoáng sản và năng lượng, bảo vệ môi trường, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ xây dựng. Ba trong số các ngành công nghiệp tăng trưởng lớn là xuất khẩu giáo dục, thực phẩm chế biến và các sản phẩm rượu vang. Ở Trung Quốc, sinh viên có nhiều cơ hội kinh doanh và nền kinh tế của Trung Quốc thúc đẩy hoạt động kinh doanh cao và sinh viên luôn có thể bắt đầu một cái gì đó của riêng mình, kết quả là tuyệt vời. Nó mang lại cho họ cả một tương lai khác.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison