Có phải số 13 là số không may mắn?

November 11, 2017

EasyUni Staff

Sự sợ hãi được đặt tên

Bạn có tin hay không, có một tên tiếng Hy Lạp dành những người sợ thứ sáu ngày 13! Paraskevidekatriaphobia (Tôi đố bạn để đọc to lên 10 lần). Từ paraskevi và dekatris tương ứng có nghĩa là nghĩa là thứ sáu và mười ba. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cho số 13 có hạn riêng: Triskaidekaphobia

Người nổi tiếng nhất có paraskevidekatriaphobia là cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. Ông đã từ chối để đi du lịch trên bất kỳ thứ sáu ngày 13 nào.

Các phiên bản "phương Đông"

Có một phiên bản tương tự trong văn hóa Trung Quốc. Chỉ là họ có cả một tháng để lo sợ. Tháng cô hồn (Hungry Ghost) là tháng 7 âm lịch của Trung Quốc. Mọi người được khuyên không nên đi ra ngoài và ban đêm, đi du lịch xa nhà, hoặc đi đến núi/rừng.

Về con số thì người Trung Quốc tin rằng số 4 là số không may mắn vì âm thanh nó phát ra khi đọc giống như “cái chết”. Địa chỉ nhà không cần ghi số 4. Thật là không may nếu như biển số xe là “9413”. Đây là sự kết hợp đáng sợ nhất. Trong tiếng Quảng Đông, nó có nghĩa là “9 người chết, chỉ một người duy nhất sống”. Thật là đáng sợ phải không?

Niềm tin của người Malaysia

Malaysia là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, chúng tôi tin cả hai (tất nhiên có sự chọn lọc). Trong thực tế, bạn có thể nhận thấy điều này tại các nút bấm thang máy của các tòa nhà cao tầng. Tùy thuộc vào niềm tin của nhà xây dựng, các số 4 và tầng 13 sẽ tránh sử dụng và thay thế bằng 3A hoặc 12A

Đó có phải là sợ thứ sáu ngày 13, gây thêm sự chú ý vào những bất hạnh hoặc pháp luật thu hút đã làm? Vâng, ít nhất tại Malaysia, nó chưa một ngày nào khác.:)

Dưới đây cho thấy 13 sự kiện khủng khiếp xảy ra vào thứ sáu ngày 13 trong suốt lịch sử.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison