"Công nghệ" sẽ thay đổi ngành giáo dục

November 11, 2017

EasyUni Staff

Nền tảng kỹ thuật số như bảng thông minh (SMART Boards) đã được giới thiệu vào lớp học trong năm trước. Gần đây, MOOCs như Coursera đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa về lớp học bằng cách chuyển toàn bộ các phòng học sang một định dạng kỹ thuật số, tăng khả năng tiếp cận với các giáo sư và bài giảng hàng đầu.

Đổi mới cũng có thể được mở rộng đến các khóa học mở đầu. Với 101 khóa học tại đó sinh viên có thể học các môn mới, khám phá mối quan tâm thực sự của bản thân rồi vạch ra kế hoạch học tập. Họ cung cấp cho sinh viên một nền tảng có thể được sử dụng để phát triển chuyên môn trong lĩnh vực mà họ lựa chọn. 101 khoá học thường được đưa ra bằng phương pháp đơn giản và gần gũi đối với hầu hết mọi người bởi tính chất và nội dung được trình bày đi sâu vào chủ đề chính. Sinh viên phải tự chọn khi nào và làm thế nào để kết nối với sự hỗ trợ kỹ thuật, giáo sư, và các cố vấn nhằm vượt qua những khái niệm khó khăn, xác định được tiềm năng và tìm ra các giải pháp kỹ thuật cho phép họ thành công nhanh hơn. Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cách sinh viên tương tác với các tài liệu một cách tốt hơn, học nhanh hơn? Làm thế nào để chúng ta giúp sinh viên tốt hơn, nhận được thông tin phản hồi về sự tiến bộ? Đây là những vấn đề sẽ vượt qua nhờ vào sức mạnh công nghệ.

Hiện nay, MOOCs đang giải quyết các vấn đề về thị trường, nội dung và các vấn đề thông tin phản hồi về mô hình một lớp học tương lai. Ở đó, dụng cụ học tập hỗ trợ giải quyết các vấn đề và cung cấp thông tin cho học sinh hiểu được các môn học, vượt qua các bài kiểm tra. Sự lặp lại nhiều lần kết hợp với nội dung chất lượng cao, sẽ cải thiện việc học dựa trên thực tế. Trước khi chúng ta biết, sách giáo khoa có thể không còn tồn tại và các nhà giáo dục sẽ có thể tập trung vào việc giảng dạy các bài giảng có giá trị cao nhất, các sinh viên sử dụng công nghệ để làm chủ thông tin cơ bản và biết được hiện trạng thực tế của mình. Công nghệ tiếp tục được ứng dụng vào giáo dục đại học và giải quyết một số thách thức nhiều sinh viên sẽ có quyền truy cập vào các nghiên cứu tuyệt vời và trí tuệ thông minh mà giáo dục đại học đã cung cấp.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison