ĐH Giao thông vận tải: Nhận hồ sơ từ 15 diểm

November 11, 2017

EasyUni Staff

Do trường tham gia tuyển sinh trong nhóm GX, nên thí sinh ĐKXT vào trường có thể đăng ký tối đa đến 4 nguyện vọng vào 4 trường trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 nguyện vọng, được đăng ký 2 trường trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 2 nguyện vọng, có thể đăng ký 2 nguyện vọng vào 1 trường trong nhóm và 2 nguyện vọng vào một trường ngoài nhóm

Các nguyện vọng trong nhóm được xếp ưu tiên theo thứ tự (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, nguyện vọng 4). Thí sinh trúng nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo để chống ảo.

Chỉ tiêu các ngành và tổ hợp môn thi xét tuyển:

TT

Ngành xét tuyển

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Khối thi

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

GHA01

888

Toán, Lý, Hóa

GHA16

297

Toán, Lý, Anh

2

Kỹ thuật xây dựng

GHA02

180

Toán, Lý, Hóa

GHA17

60

Toán, Lý, Anh

3

Kỹ thuật cơ khí

GHA03

428

Toán, Lý, Hóa

GHA18

142

Toán, Lý, Anh

4

Kỹ thuật điện tử truyền thông

GHA04

94

Toán, Lý, Hóa

GHA19

31

Toán, Lý, Anh

5

Kỹ thuật điện, điện tử

GHA05

94

Toán, Lý, Hóa

GHA20

31

Toán, Lý, Anh

6

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

GHA06

90

Toán, Lý, Hóa

GHA21

30

Toán, Lý, Anh

7

Công nghệ thông tin

GHA07

150

Toán, Lý, Hóa

GHA22

50

Toán, Lý, Anh

8

Kinh tế xây dựng

GHA08

60

Toán, Lý, Hóa

GHA23

20

Toán, Lý, Anh

9

Kinh tế vận tải

GHA09

90

Toán, Lý, Hóa

GHA24

30

Toán, Lý, Anh

10

Khai thác vận tải

GHA10

90

Toán, Lý, Hóa

GHA25

30

Toán, Lý, Anh

11

Kế toán

GHA11

71

Toán, Lý, Hóa

GHA26

24

Toán, Lý, Anh

12

Kinh tế

GHA27

15

Toán, Lý, Anh

GHA12

45

Toán, Lý, Hóa

13

Quản trị kinh doanh

GHA13

83

Toán, Lý, Hóa

GHA28

27

Toán, Lý, Anh

14

Công nghệ kỹ thuật giao thông

GHA29

12

Toán, Lý, Anh

GHA14

38

Toán, Lý, Hóa

15

Kỹ thuật môi trường

GHA15

38

Toán, Lý, Hóa

GHA30

12

Toán, Lý, Anh

16

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh)

GHA31

25

Toán, Lý, Hóa

GHA38

25

Toán, Lý, Anh

17

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp)

GHA32

20

Toán, Lý, Hóa

GHA39

20

Toán, Lý, Anh

18

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật)

GHA33

13

Toán, Lý, Hóa

GHA40

12

Toán, Lý, Anh

19

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình tiên tiến)

GHA34

25

Toán, Lý, Hóa

GHA41

25

Toán, Lý, Anh

20

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp)

GHA35

10

Toán, Lý, Hóa

GHA42

10

Toán, Lý, Anh

21

Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh)

GHA36

13

Toán, Lý, Hóa

GHA43

12

Toán, Lý, Anh

22

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh)

GHA37

20

Toán, Lý, Hóa

GHA44

20

Toán, Lý, Anh

 

 

(Nguồn: tuoitre.vn)

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison