​ĐH Tài chính - marketing: điểm sàn 15 và 17

November 11, 2017

EasyUni Staff

Tất cả các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 17.

Mức điểm tối thiểu quy định trên chưa tính đến điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của thí sinh tại cụm thi do các trường ĐH chủ trì. Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt 2 tiêu chí: tốt nghiệp THPT; không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống và tổng điểm các môn (chưa nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển tối thiểu đạt mức quy định.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của trường là 2.500 sinh viên. Nhà trường tuyển sinh trong cả nước.

Trường xét tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển sau: A00: Toán - Vật lí - Hóa học (khối A cũ); A01: Toán - Vật lí - tiếng Anh (khối A1 cũ);  D01: Toán - Ngữ văn - tiếng Anh (khối D1 cũ).

Nhà trường xác định điểm xét tuyển theo công thức: Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên.

Trong đó: tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển: là tổng điểm thi của ba môn trong tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25. Riêng ngành ngôn ngữ Anh, điểm thi môn tiếng Anh thuộc tổ hợp D01 được nhân hệ số 2; điểm ưu tiên: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm đối với thang điểm 10.

Riêng ngành ngôn ngữ Anh, điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc)/3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh).

Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh

Trường xét trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu của ngành. Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành (không có mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp);

Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh xác định của ngành và số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngành.

Tiêu chí xét tuyển phụ: trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của môn thi (theo thứ tự môn 1, môn 2, môn 3) trong tổ hợp môn xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Cụ thể: ngành ngôn ngữ Anh: D01: môn 1 tiếng Anh, môn 2 văn, môn 3 toán; các ngành còn lại: A00 môn 1 toán, môn 2 lý, môn 3 hóa; A01 môn 1 toán, môn 2 tiếng Anh, môn 3 lý; D01 môn 1 toán, môn 2 tiếng Anh, môn 3 văn.

Nhà trường cũng quy định cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai theo thứ tự ưu tiên trong phiếu đăng ký xét tuyển vào trường của thí sinh:

Hai nguyện vọng (theo thứ tự ưu tiên từ 1 (cao) đến 2 (thấp)) xét tuyển vào trường của thí sinh có giá trị xét tuyển bình đẳng và được xét đồng thời với các thí sinh khác.

Thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển cả hai ngành, chỉ được xét vào học ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất.

THÔNG TIN THAM KHẢO

ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

4. Ngành, chuyên ngành đào tạo:

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

 - Quản trị kinh doanh tổng hợp

 - Quản trị bán hàng

 - Quản lý kinh tế

 - Quản trị dự án

D340101

A00, A01, D01

400

2

Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn

D340107

A00, A01, D01

150

3

Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành:

 - Quản trị Marketing

 - Quản trị thương hiệu

 - Truyền thông Marketing

D340115

A00, A01, D01

400

4

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

A00, A01, D01

80

5

Ngành Kinh doanh quốc tế, gồm các chuyên ngành:

 - Quản trị kinh doanh quốc tế

 - Thương mại quốc tế

D340120

A00, A01, D01

320

6

Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:

 - Tài chính doanh nghiệp

 - Ngân hàng

 - Thuế

 - Hải quan – Xuất nhập khẩu

 - Tài chính công

 - Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

 - Thẩm định giá

 - Tài chính định lượng

D340201

A00, A01, D01

520

7

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:

 - Kế toán doanh nghiệp

 - Kiểm toán

D340301

A00, A01, D01

200

8

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành:

 - Hệ thống thông tin kế toán

 - Tin học quản lý

D340405

A00, A01, D01

100

9

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, gồm các chuyên ngành:

 - Quản trị Lữ hành

 - Quản trị Tổ chức sự kiện

D340103

A00, A01, D01

110

10

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng

D340109

A00, A01, D01

100

11

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh

D220201

D01 (môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2)

120

 

5. Phương thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển:

 1. Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của thí sinh tại cụm thi do các trường Đại học chủ trì.
 2. Tiêu chí xét tuyển: thí sinh phải đạt 2 tiêu chí sau
 • Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;
 • Tiêu chí 2: Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống và tổng điểm các môn (chưa nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển tối thiểu đạt mức quy định sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

1.

Quản trị kinh doanh

D340101

400

17

2.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

110

17

3.

Quản trị khách sạn

D340107

150

17

4.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D340109

100

17

5.

Marketing

D340115

400

17

6.

Bất động sản

D340116

80

15

7.

Kinh doanh quốc tế

D340120

320

17

8.

Tài chính - Ngân hàng

D340201

520

17

9.

Kế toán

D340301

200

17

10.

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

100

15

11.

Ngôn ngữ Anh

D220201

120

17

 

7. Thời gian và phương thức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:

7.1. Đợt xét tuyển 1:

 1. Hồ sơ Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) gồm có:
 • Phiếu ĐKXT đã điền đầy đủ thông tin theo quy định (theo mẫu, download tại http://www.ufm.edu.vn, thí sinh có thể nhận tại trường khi nộp hồ sơ ĐKXT);
 • Thí sinh có yêu cầu điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao có chứng thực các minh chứng xác nhận việc được hưởng chế độ ưu tiên;
 • Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ họ tên thí sinh, số điện thoại, địa chỉ để trường gửi kết quả trúng tuyển;
 • Phí dự tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT.
 1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 01/8 – 12/8/2016.

Nhà trường không giải quyết cho thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển, không giải quyết cho thí sinh thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

 1. Phương thức tiếp nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 3 phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau:
 • Phương thức 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) theo tài khoản của thí sinh tại cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/) và nộp lệ phí xét tuyển cho trường;
 • Phương thức 2: Thí sinh nộp đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên): Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing; số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM;
 • Phương thức 3: Thí sinh đến trường để được tư vấn xét tuyển, sau đó đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp lệ phí xét tuyển trực tiếp tại trường: số 2C đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM hoặc tại số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.
 1. Hình thức nộp lệ phí xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 2 phương thức nộp lệ phí xét tuyển như sau:
 • Nộp trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản:
 • Chủ tài khoản: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
 • Số tài khoản: 1020 1000 1986 208.
 • Tại ngân hàng: Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi Nhánh 4.
 • Nội dung chuyển khoản: Lệ phí đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016, họ tên thí sinh, ngày sinh, số báo danh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, mã số đăng ký xét tuyển của thí sinh.
 • Nộp qua đường bưu điện:
 • Người nhận: phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing.
 • Địa chỉ: số 2/4, Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
 • Nội dung nộp: Lệ phí đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016, họ tên thí sinh, ngày sinh, số báo danh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, mã số đăng ký xét tuyển của thí sinh.

7.2. Đợt xét bổ sung (nếu có): Trường sẽ có thông báo cụ thể sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

8. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển và nhập học:

 1. Công bố danh sách trúng tuyển đợt xét tuyển 1: ngày 13/8/2016 tại http://www.ufm.edu.vn/
 2. Thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển 1 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho trường Đại học Tài chính – Marketing trước ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) để xác nhận nguyện vọng học tại trường Đại học Tài chính – Marketing theo 1 trong 2 phương thức sau:
 • Phương thức 1: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên): Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing; số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM;
 • Phương thức 2: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp tại trường: số 2C đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM hoặc tại số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.

Lưu ý: Quá thời hạn yêu cầu thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, những thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.

 1. Thời gian nhập học: ngày 25/8 – 26/08/2016 tại số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.

9. Chương trình chất lượng cao và Chương trình quốc tế:

 1. Ngành và chuyên ngành đào tạo:

Nhà trường tổ chức đào tạo Chương trình chất lượng caoChương trình quốc tế với các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đây (có đánh dấu X):

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

1

Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

X

 

2

Marketing

- Quàn trị Marketing

X

 

- Marketing

 

X

3

Kế toán

- Kế toán doanh nghiệp

X

 

- Kế toán & Tài chính

 

X

4

Tài chính – Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

X

 

- Ngân hàng

X

 

5

Kinh doanh quốc tế

- Thương mại quốc tế

X

 

- Kinh doanh quốc tế

 

X

6

Quản trị khách sạn

- Quản trị khách sạn

X

 

 
 1. Đối tượng xét tuyển: Là những thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2016.
 2. Điều kiện xét tuyển:
 • Thí sinh nộp đơn đăng ký tham gia xét tuyển vào học Chương trình chất lượng cao và Chương trình quốc tế;
 • Thí sinh có kết quả kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tối thiểu 250 điểm (do Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra sau khi nhập học) hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tương đương (chứng chỉ TOEIC quốc tế 250; TOEFL paper 327; TOEFL CPT 50; TOEFL iBT 15; IELTS 2,0; CEF A2) còn thời hạn giá trị (trong 2 năm kể từ ngày cấp đến thời điểm trường nhận chứng chỉ).

Đối với Chương trình chất lượng cao, trong trường hợp thí sinh có nguyện vọng theo học nhưng kết quả kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC trong khoảng từ 200 đến dưới 250 điểm thì Nhà trường xem xét giải quyết cho học và thí sinh phải cam kết theo học bổ sung học phần Bồi dưỡng tiếng Anh đầu vào của Chương trình chất lượng cao.

 1. Thủ tục và thời gian đăng ký xét tuyển và học Chương trình chất lượng caoChương trình quốc tế:
 • Thủ tục đăng ký xét tuyển:
 • Thí sinh đăng ký theo mẫu đăng ký của trường (tải về tại http://ufm.edu.vn/) và gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc nộp trực tiếp tại các địa chỉ của trường nêu trên; hoặc
 • Thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://ufm.edu.vn/.
 • Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/08 đến 26/08/2016.

Trong thời gian làm thủ tục nhập học, Nhà trường sẽ có thông báo tổ chức các buổi tư vấn về đào tạo Chương trình chất lượng caoChương trình quốc tế để thí sinh và phụ huynh quan tâm tìm hiểu.

Mọi thông tin về tuyển sinh của trường, thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: http://ufm.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp tại:

- Địa chỉ: số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.

- Điện thoại: 08. 3772.0404 – Fax: 08. 3772.0403

- Email: [email protected]

(Nguồn: tuoitre.vn)

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison