Điểm sàn ĐH Y dược TP.HCM năm 2016: 22 và 18 điểm

November 11, 2017

EasyUni Staff

Theo đó, điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường (gồm tổng điểm ba môn toán, hóa, sinh, không nhân hệ số, không quy tròn) đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên: 22 điểm đối với ngành bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, dược sĩ đại học; và 18 điểm đối với tất cả các ngành còn lại.

Nguyên tắc xét tuyển của trường tổng điểm ba môn thi THPT quốc gia năm 2016 toán, hóa, sinh (cụm thi đại học) và các điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển gồm tổng điểm ba môn thi cộng với các điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng, và một trong các giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia hay hội thi khoa học kỹ thuật).

Nhà trường xác định điểm chuẩn là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định ở từng ngành, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (bao gồm cả số học sinh các trường dự bị do Bộ GD-ĐT phân về trường); điểm xét tuyển của thí sinh nộp hồ sơ; nguyện vọng ưu tiên của thí sinh.

Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ của từng ngành theo thứ tự giảm dần của điểm xét tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng ngành đào tạo của trường.

Trong trường hợp thí sinh đạt điểm chuẩn để được tuyển vượt quá chỉ tiêu của từng ngành do bằng nhau về điểm xét tuyển, nhà trường áp dụng lần lượt theo hai giải pháp sau để chọn thí sinh trúng tuyển:

Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia các môn sau để xét từ cao xuống thấp: môn hóa cho ngành dược học và môn sinh cho các ngành còn lại.

Nếu số thí sinh được chọn ở bước nhảy vẫn vượt quá chỉ tiêu, các thí sinh đạt ở bước 1 này sẽ được xét tuyển tiếp theo bước 2.

Dựa vào điểm môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia. Các thí sinh không có điểm thi môn ngoại ngữ sẽ không được xét tuyển ở bước này.

Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thí hai: nhà trường xét tuyển theo thứ tự trong phiếu của thí sinh; trong cùng một ngành điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 là 1 điểm.

(Nguồn: tuoitre.vn)
 
 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison