Du học sinh tại Trung Quốc

November 11, 2017

EasyUni Staff

Số lượng sinh viên nước ngoài học tập tại Trung Quốc cũng đang tăng 10% trong một năm đạt hơn 290.000 trong năm 2011, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc khoảng 320.000 sinh viên nước ngoài đến Trung Quốc vào năm 2012, phần lớn đến từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Bộ Giáo dục Trung Quốc nói rằng hệ thống giáo dục của Trung Quốc sẽ được thúc đẩy tại châu Âu. Thứ trưởng Bộ giáo dục Trung Quốc cho biết rằng vào năm 2020, khoảng 500.000 sinh viên quốc tế sẽ đến Trung Quốc, đất nước có thể trở thành điểm đến châu Á lớn nhất cho sinh viên quốc tế.

Việc đẩy mạnh cho sinh viên nước ngoài là một chiến lược chu đáo của Chính phủ Trung Quốc thông qua đầu tư vào học bổng và cơ sở vật chất để thay thế một sự hiểu biết hơn về văn hóa và ngôn ngữ của họ toàn cầu, và mở rộng học thuật "quyền lực mềm"của Bắc Kinh. Hội đồng Anh, tại Anh mà dẫn đầu chiến dịch, đã cho biết khoảng 3.500 sinh viên từ Anh đến Trung Quốc trong năm 2011, nhưng nó muốn con số này sẽ tăng lên 15.000 vào năm 2016.

Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu tới Trung Quốc để học, như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên số lượng học sinh cao nhất đến từ châu Á và châu Âu. Ưu tiên hàng đầu của học sinh châu Âu sẽ là Trung Quốc do số tiền Trung Quốc muốn đầu tư vào giáo dục. Thực tế, vì nó là một đất nước rộng lớn và bây giờ họ đang tập trung vào việc thu hút và đem lại lợi ích cho giáo dục sinh viên quốc tế, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ muốn tận dụng cơ hội này.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison