Hồ sơ Sinh viên Quốc tế tại Úc

November 11, 2017

EasyUni Staff

Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy rằng phần lớn các sinh viên quốc tế tại Úc có nguồn gốc từ Trung Quốc, chiếm khoảng 40,2% của tất cả các sinh viên quốc tế tại Úc, số lượng sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc tăng một cách đáng kinh ngạc đạt 97.423 sinh viên trong năm 2011. Malaysia ở vị trí thứ hai với 17.973 sinh viên, chiếm 7,4% của tất cả các sinh viên quốc tế tại Úc. Tiếp theo là Ấn Độ với 15.507 sinh viên, chiếm 6,4%. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn đang tiếp tục là ba nước dẫn đầu đóng góp lượng sinh viên quốc tế tại Úc từ năm 2010.

Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào các lĩnh vực đào tạo phổ biến tại Úc. Biểu đồ hình tròn ở trên cho thấy rằng ngành doanh nghiệp và quản lý là lĩnh vực phổ biến nhất với 124.308 sinh viên trong năm 2011. Tiếp theo là kỹ thuật với 21.425 sinh viên. Toán và Khoa học máy tính là tiếp theo trong danh sách với 18.278 sinh viên. Điều này cho thấy sinh viên luôn luôn có quyền quyết định về nơi mà họ mong muốn được du học và ngành mà họ mong muốn nghiên cứu. Để đảm bảo quyết định của mình có chính xác hay không, sinh viên cần trải qua các nghiên cứ, nó là cơ sở cho mọi quyết định đúng đắn. Tất cả những thông tin trên về nước Úc sẽ giúp bạn thực hiện một quyết định về tương lai của mình.

Tìm hiểu thêm về thông tin của các trường đại học ở Úc tại đây!

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison