Học ở trường đại học uy tín sẽ có mức lương cao hơn?

November 11, 2017

EasyUni Staff

Hầu hết các gia đình tin rằng một tấm bằng từ một trường đại học danh tiếng có thể dẫn mang lại một công việc tốt hơn và kết quả là một mức lương cao hơn.

Có một điều thú vị là, một nghiên cứu mới đây có mâu thuẫn với khái  niệm này vì nó phát hiện ra rằng, uy tín của một cơ sở đào tạo ít có ảnh hưởng lên những người học trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) và được hưởng lợi nhiều hơn từ một trường đại học có uy tín là những người có các khóa học bên ngoài STEM như kinh doanh, khoa học nhân văn, khoa học và nghệ thuật xã hội.

Trong kinh doanh, trường có uy tín hơn có thể cung cấp mạng lưới cựu sinh viên tốt hơn và những kết nối khác với những nhà tuyển dụng tiềm năng. Trong một phạm vi khác của cuộc nghiên cứu, các trường học có uy tín có thể cung cấp các kết nối tốt hơn giữa đồng nghiệp, khoa, nguồn tài nguyên, và trong khoa học xã hội và nhân văn thì việc tiếp cận với các chương trình sau đại học là tốt hơn.

Hơn nữa, các cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng không có sự khác biệt về thu nhập trung bình cho ngành STEM giữa các trường chọn lọc, trung cấp hoặc ít chọn lọc. Có thể là do sinh viên theo học các lĩnh vực này được đào tạo theo một chương trình tương đối chuẩn hóa và lượng kiến thức sinh viên tiếp thu được là như nhau. Vì vậy sinh viên các ngành này không vần phải theo học các trường đại học tốt nhất mà vẫn đảm bảo mức lương sau khi tốt nghiệp

Theo nghiên cứu của Wall Street Journal, các cuộc khảo sát được thực hiện với 7.300 sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng 10 năm sau tốt nghiệp.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison