Học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cyber Yaya

November 11, 2017

EasyUni Staff

Đăng ký thành viên tại EasyUni.vn để được cập nhật thông tin Giáo dục nhanh chóng nhất.

 
 

 

Bạn sẽ nhận được gì khi chọn CUCMS?

 • Học tập tại một trường top đầu với trên mười năm kinh nghiệm giảng dạy. (MQA bậc 5 - xuất sắc)

 • Khóa học MBA hàng đầu với mức phí cạnh tranh

 • Giao lưu với các cấp lãnh đạo trong  chuyên ngành và những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh  

 • Khu học xá được trang bị đầy đủ tài liệu học tập và công nghệ tiên tiến

 • Học bổng giá trị, giải thưởng và các mức ưu đãi

 

Với các môn học tự chọn:

 • Năng lực kinh doanh và tài chính ở Hồi giáo

 • Quản lý giáo dục

 • Kinh doanh dược

 • Quản lý chăm sóc sức khỏe

 • Quản lý bệnh viện

 • Du lịch nghỉ dưỡng

 • An toàn lao động

 

Ưu điểm ngành Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại CUCMS

 

Trong bối cảnh toàn cầu phát triển, các tổ chức hiện nay buộc phải tìm kiếm mô hình kinh doanh mới lạ và sáng tạo để bảo đảm sự tăng trưởng bền vững. Lúc này đây vai trò của người quản lý trở nên quan trọng để tiếp tục đối mặt với các thách thức trong chính công việc của mình. Vì thế mà nhu cầu nhân lực về cấp quản lý trình độ cao ngày càng gia tăng, nhằm xử lý được những vấn đề tương ứng trong ngành.

 

Chương trình MBA của CUCMS được thiết kế đặc biệt hướng đến những thách thức trong nền công nghiệp chăm sức sức khỏe, tài chính và giáo dục. Một chương trình khắt khe được tạo ra dựa trên một loạt các môn học mang giá trị vững chắc là cốt lõi trong kinh doanh, chương trình MBA cũng kết hợp bảy nhóm môn học tự chọn để chuẩn bị cho bạn những kiến thức và hiểu biết cụ thể về chuyên ngành.  

Các môn học chính

 

 • Tinh thần kinh doanh và sự đổi mới

 • Quản lý tổ chức chiến lược

 • Quản lý dịch vụ

 • Quản lý nguồn nhân lực

 • Quản lý marketing

 • Luật doanh nghiệp và quản trị

 • Tài chính doanh nghiệp

 • Lập kế hoạch kinh doanh

 • Kế toán (Quyết định kế hoạch)

 • Quản lý kinh tế

 • Phương pháp nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu

Cụm chuyên ngành tự chọn

Tinh thần kinh doanh và tài chính Hồi giáo

 • Đạo đức và năng lãnh đạo trong doanh nghiệp Hồi giáo

 • Sản phẩm và dịch vụ ngân hàng Hồi giáo

 • Thị trường vốn Hồi giáo

 • Các nguyên tắc và thực tiễn của Takaful

Quản lý giáo dục

 • Kết hợp phát triển tương lai giáo dục

 • Các vấn đề giáo dục và thực tiễn

 • Quản lý tổ chức giáo dục

 • Quản lý đa dạng giáo dục

Kinh doanh dược phẩm:

 • Quản lý chăm sóc sức khỏe

 • Quản lý cộng đồng kinh doanh dược phẩm

 • Quản lý bệnh viện y dược

 • Quản lý Công nghiệp Dược phẩm kinh doanh

Quản lý chăm sóc sức khỏe:

 • Quản lý chăm sóc sức khỏe

 • Hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe

 • Quản lý chất lượng chăm sóc sức khỏe

 • Tổ chức bệnh viện và lý thuyết quản lý

Quản lý bệnh viện:

 • Tổ chức bệnh viện và Lý luận quản lý

 • Quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường bệnh viện

 • Quản lý chăm sóc sức khỏe

 • Hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe

Sức khỏe du lịch:

 • Giới thiệu về Du lịch

 • Quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường bệnh viện

 • Quản lý du lịch

 • Hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe

An toàn vệ sinh lao động (Chứng nhận SHO):

 • An toàn lao động

 • Sức khỏe nghề nghiệp

 • Pháp luật nghề nghiệp và sức khỏe

 • Quản lý an toàn và sức khỏe lao động

Tùy chọn chung

Thí sinh có thể lựa chọn bất kỳ 4 trong các chuyên ngành tự chọn nêu trên.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

1. Bằng cử nhân liên quan đến ngành muốn học với mức CGPA tối thiểu là 2.50 được chấp nhận bởi các trường đại học Thượng viện OR.

2. Trình độ khác tương đương với bằng cử nhân liên quan đến ngành muốn học với CGPA tối thiểu là 2.50 đã được công nhận bởi các trường đại học Thượng viện.

Ứng viên quốc tế phải có bằng cấp chứng nhận về trình độ tiếng Anh được chấp nhận bởi Ban giám hiệu của trường Đại học.

Xem thêm các khóa học tại Malaysia

Nguồn: EasyUni.vn

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison