Hủy hoặc dời lại một cuộc phỏng vấn? Xử lý tình huống này thế nào cho đúng

November 11, 2017

EasyUni Staff

Hủy các cuộc phỏng vấn

Liên hệ với công ty

Sẽ là tốt nhất nếu bạn chủ động gọi cho người phỏng vấn mình trước khi anh ta/cô ấy biết rằng bạn không thể đến. Không nhất thiết phải giải thích các nguyên nhân, tuy nhiên nếu bạn chắc chắn không còn quan tâm đến vị trí ứng tuyển thì cần thông báo để cho công ty biết rằng bạn đã rút đơn ứng tuyển.

Sắp xếp lại lịch trình phỏng vấn

Nếu vì nhưng lý do khẩn cấp mà bạn không thể đến phỏng vấn tại công ty mà bạn hằng mơ ước, hãy gọi điện cho họ để nói rằng bạn rất quan tâm đến vị trí đã ứng tuyển và xin được lùi lại lịch phỏng vấn. Đề xuất một ngày mà bạn có thể tham gia phỏng vấn. Điều này là quan trọng để thông báo trước giúp tránh được sự bất tiện gây ra cho người phỏng vấn. Hơn nữa trong tương lai, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để ứng tuyển vào các công ty tương tự. Tất cả trong tất cả, hãy để lại những ấn tượng tốt!

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison