Internet là nguồn tư liệu quý nhất của sinh viên Đại học

November 11, 2017

EasyUni Staff

Kết quả của cuộc khảo sát này cho thấy rằng 93% các sinh viên sử dụng internet như  cách duy nhất để tìm hiểu nguồn thông tin về các trường đại học. Điều này, tất nhiên, là phù hợp với xu hướng phát triển của các trường đại học khi họ cung cấp bản cáo minh bạch trực tuyến. Sinh viên trên toàn thế giới có thể tìm thấy thông tin về chương trình được áp dụng cho các trường đại học chỉ với máy tính xách tay của họ và kết nối internet. Điều này có thể giải thích sự phụ thuộc ngày càng tăng về thông tin kỹ thuật số và các ứng dụng. Nhiều nguồn thông tin truyền thống đến từ hội chợ của các trường đại học, chuyên viên tư vấn giáo dục và báo trí không hẳn hữu dụng, có thể bởi vì họ không phải là dễ dàng truy cập.

1

278 người cho biết internet như là nguồn ảnh hưởng lớn nhất của họ về thông tin. Để đưa vào quan điểm, chỉ có 200 sinh viên cho thấy gia đình và bạn bè là nguồn thông tin thứ hai ảnh hưởng đến quyết định của họ. Báo và tạp chí ấn bản ở tình trạng tồi tệ nhất, với chỉ 8% số học sinh ra quyết định của họ bở sự ảnh hưởng hưởng của nguồn thông tin này.

Trên thực tế nguyên nhân chính của điều này là sự tiến bộ trong công nghệ đã mang đến cho sinh viên trong thế hệ ngày nay những thông tin quang trọng mà thời cha mẹ của họ đã không thể làm tương tự hoặc thậm chí tưởng tượng nổi. Một sinh viên ở Malaysia có thể dễ dàng đi tới một cổng thông tin trực tuyến đại học và tìm chi tiết khóa học ở bất cứ nơi nào trên thế giới từ Nam Phi đến Thụy Sĩ. Khi sự kết nối internet tăng, sinh viên dựa vào nó nhiều hơn và nhiều hơn nữa để giúp họ đưa ra quyết định.

graph2

Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng trong khi các ứng dụng trực tuyến đã trở thành tiêu chuẩn, 8% sinh viên được khảo sát vẫn muốn nộp đơn tại văn phòng của trường đại học và 3% thích gửi trong các ứng dụng bưu chính. Cuộc khảo sát này được đánh dấu những thay đổi trong xu hướng của các ứng dụng đại học cũng như sự gia tăng trong việc tiếp cận toàn cầu đối với giáo dục.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison