Khóa học Làm phim - điểm sáng dưới góc nhìn nghề nghiệp

November 11, 2017

EasyUni Staff

 

 

 

 

(source: inkhousepals.com)

 

Lựa chọn nghề nghiệp

  • Biên tập phim/video (Film/Video Editor)
  • Phụ trách trường quay (Location Manager)
  • Nhiếp ảnh gia (Photographer)
  • Nhiếp ảnh báo chí(Press Photographer)
  • Nghiên cứu chương trình: phát thanh truyền hình/phim/video (Programme Researcher: broadcasting /film /video)
  • Runner (broadcasting / film / video) (có thể hiểu là người trợ lý hậu cần làm tất cả mọi công việc như pha trà, chuyển kịch bản, nhận thư, …)
  • Quay phim (Television Camera Operator)
  • Chỉ đạo quảng cáo nghệ thuật (Advertising Art Director)
  • Kỹ sư phát thanh truyền hình (Broadcast Engineer)
  • Nhà sản xuất truyền hình, phim, video (Television / Film / Video producer)

Một vài khóa học liên quan

 

 

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison