Làm việc trong khi học tập tại Úc

November 11, 2017

EasyUni Staff

Dưới đây là một ví dụ về cách tính 40 giờ hai tuần:

• Tuần 1-15 giờ làm việc

• Tuần 2-25 giờ làm việc

• Tuần 3-25 giờ làm việc

• Tuần 4-10 giờ làm việc

Chú ý: Bạn phải tuân theo pháp luật Nhà nước và lãnh thổ của Úc trong tất cả các tiểu bang và bạn là một sinh viên sẽ không cho phép làm việc trong giờ học.

Làm thế nào để áp dụng việc cho phép để làm việc ở visa du học

Có bốn bước thủ tục để nộp đơn trực tiếp cho việc xin phép để làm việc trên một Visa du học.

Các bước:

Bạn cần phải có những điều sau đây:

• Một lá thư từ các trường đại học khẳng định bạn đã bắt đầu khóa học của bạn

• Mặt trước của mẫu đơn xin việc 157P cho visa du học với sự cho phép để làm việc có chữ ký và đóng dấu của trường Đại học của bạn.

1. Nộp lệ phí xét duyệt cho EFTPOS, thẻ tín dụng, giấy chuyển tiền, hoặc thẻ ngân hàng.

2. Điền đơn 157P (Đơn xin Visa du học với sự cho phép để làm việc)

Gửi hoặc nộp hồ sơ đến văn phòng khoa gần nhất.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison