Malaysia - Cánh cổng tiến đến với giáo dục Quốc tế

November 11, 2017

EasyUni Staff

Dịch vụ giáo dục toàn cầu của Malaysia (EMGS)

Đây là một tổ chức quan trọng thuộc Bộ Giáo dục Đại học (Mohe) trong việc thúc đẩy và marketing Malaysia như một nền giáo dục quốc tế. Nó tương tự như các tổ chức quốc gia hiện có nhằm thúc đẩy du lịch và công nghệ sinh học, và đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho sinh viên quốc tế. Vì vậy, thông qua dịch vụ này, sinh viên quốc tế không cần phải lo lắng trong việc tìm kiếm thông tin về thị thực du học hay chi phí sinh hoạt tại Malaysia.

Phong trào 'Glocal' và Quốc tế hóa

Theo thông số trước đó của ban điều hành ICEF, sinh viên khu vực Đông Nam Á thường lựa chọn học gần nhà. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm chi phí học tập, sự đa dạng văn hóa và tất nhiên, chất lượng của các trung tâm giáo dục. Các trường đại học công lập và tư nhân tại Malaysia thường là lựa chọn của các sinh viên quốc tế. Các sinh viên bản xứ cũng có thể lựa chọn học tại các trường đại học quốc tế ở Malaysia. Điều này đã góp phần kích thích sự tăng trưởng của phong trào "glocal". Quốc tế hóa giáo dục là chìa khoá cho chiến lược phát triển của Chính phủ, EduCity Iskandar với diện tích khuôn viên 350 mẫu Anh, là sự kết ợp của tám trường đại học quốc tế. Hiện đang được xây dựng, thành phố giáo dục Kuala Lumpur sẽ sẵn sàng để sử dụng trong vòn 15 đến 20 năm tới, với mục tiêu tập trung vào phát triển giáo dục Malaysia dưới tầm nhìn quốc tế

Số lượng sinh viên nhập học tăng mạnh

>> Các lợi thế của một chương trình liên kết

>> Malaysia trong tương lai là điểm đến cho giáo dục

Theo báo cáo của Mohe, đến năm 2013, hơn 103.000 sinh viên quốc tế đã nhập học tại Malaysia. Là một phần của chương trình Tầm nhìn 2020, Malaysia hy vọng sẽ đạt được con số tuyển dụng quốc tế 200.000 vào năm 2020, tập trụng vào các mục tiêu tăng trưởng mới trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ, và các khu vực vùng Vịnh. Sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu của các trường đại học Malaysia đã được cải thiện mặc dù số lượng sinh viên du học đã giảm khoảng 80.000 trong năm 2013. Tuy nhiên, điều này giúp cải thiện khả năng cạnh tranh giáo dục và vị trí quốc tế của Malaysia. Hiện tại có năm trường đại học nghiên cứu được tài trợ và số lượng sinh viên học tiến sĩ đã gia tăng lên đến 40.000 vào năm 2012.

Các bảng xếp hạng quốc tế

Malaysia đã đặt mục tiêu phải có ít nhất một trường đại học trong bẳng xếp hạng những top 50 những trường đại học hàng đầu thế giới và tối thiểu là ba đại học trong top 200 vào năm 2020. Bảng xếp hạng các trường đại học quốc tế QS hiện đã xếp Universiti Malaya (UM) là trường đại học tốt nhất ở Malaysia và xếp thứ 167 trong top các trường đại học hàng đầu thế giới. Quy trình xếp hạng được dựa trên các tiêu chí cụ thể như nghiên cứu, nghề nghiệp, cơ sở vật chất và tính quốc tế. Các bảng xếp hạng khác, ví dụ như bẳng xếp hạng về các ngành học, Đại học Universiti Sains Malaysia (USM) xếp thứ 28 về ngành khoa học môi trường, và top 100 cho khoa học máy tính và hệ thống thông tin, kỹ thuật hóa học, công trình dân dụng và kỹ thuật cơ khí. Trường phòng nghiên cứu QS, ông Ben Sowter nhấn mạnh rằng các kết quả được đưa ra dựa trên thành tựu thay đổi theo từng năm của các trường đại học.

Thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục

Chính phủ kỳ vọng vào các trường đại học trong việc tăng cao số lượng xuất bản các tạp chí giáo dục và các bài viết nghiên cứu. Nghiên cứu sinh tại một số trường đại học được lựa chọn cho xuất bản luận án nghiên cứu của mình trên các tạp chí giáo dục. Điều này cho thấy Malaysia đang rất cố gắng trong việc đạt được những thứ hạng tốt nhất trên thế giới về mặt giáo dục. Chính phủ tiếp tục đầu tư vào hệ thống giáo dục để đạt được danh hiệu "quốc gia phát triển" vào năm 2020. Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, tin rằng giáo dục là một công cụ mạnh mẽ trong việc khắc phục sự bất bình đẳng trong thu nhập và góp phần giúp Malaysia trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2020.

(sources: twu.ca)

Những thách thức và thành tựu

Có một vài thách thức trong tương lai đối với các nước trong khu vực Đông Á trong quá trình cải cách giáo dục. Ngoài ra, một số thách thức khác bao gồm khả năng ứng dụng kiến thức giáo dục vào kỹ năng sống thực tế, hay tầm quan trọng của việc giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, hay sự chênh lệch về mặt giáo dục giữa các trường đại học trong nước. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, sự tăng trưởng trong số lượng học sinh quốc tế và các chương trình liên kết quốc tế là một thành tựu đáng kể của Malaysia. Với hệ thống cải cách giáo dục mới và những chiến lược đầu tư thông minh đã giúp Malaysia đạt được vị trí cao hơn, đồng thời khẳng định vại trò của nó trong nền giáo dục Đông Nam Á và các khu vực khác.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison