Mức lương tại Úc

November 11, 2017

EasyUni Staff

Lương khởi điểm trung bình của bậc tốt nghiệp bằng cử nhân trong việc làm lần đầu tiên, bởi lĩnh vực giáo dục:

Kế toán

$ 49,000

Khoa học công nghiệp

$ 50,000

Xây dựng và kiến trúc

$ 48,000

Thiết kế và nghệ thuật

$ 40,000

Khoa học sinh học

$ 50,000

Khoa học máy tính

$ 48,500

Nha khoa

$ 80,000

Khoa học Trái đất

$ 73,000

Kinh tế, kinh doanh

$ 48,000

Giáo dục

$ 56,000

Kỹ thuật

$ 63,000

Nhân văn

$ 45,000

Luật

$ 53,000

Toán học

$ 58,100

Y khoa

$ 60,000

Thị lực học

$ 79,000

Nghiên cứu y

$ 52,000

Dược

$ 39,000

Khoa học vật lý

$ 55,000

Tâm lý học

$ 49,000

Khoa học xã hội

$ 47,000

Công tác xã hội

$ 50,000

Khoa học thú y

$ 45,000

 

Bảng trên cho thấy thực tế mức lương trung bình hàng năm cho sinh viên mới tốt nghiệp. Về cơ bản, tiền lương sẽ tùy thuộc vào công ty bạn làm việc, cũng như kiến thức của bạn với một mức độ chính xác, được xác định dựa trên thành tích học tập của bạn

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison