Những ai học ở Canada?

November 11, 2017

EasyUni Staff

So với học sinh địa phương, sinh viên quốc tế chiếm 6,5% số sinh viên trong giáo dục đại học. Nhìn chung những sinh viên này đến từ 173 quốc gia trên toàn cầu. Vì sự gia tăng của sinh viên quốc tế trong thập kỷ qua cho thấy rằng chính phủ Canada là khá sẵn sàng để cung cấp thị thực cho sinh viên quốc tế.

Biểu đồ minh họa các nước có sinh viên tham gia học tại Canada. Đứng vị trí đầu tiên là Trung Quốc chiếm 30% số luợng sinh viên quốc tế. Nó thậm chí còn thú vị hơn để đề cập rằng kể từ năm 2001, số sinh viên Trung Quốc tại Canada tăng đáng kinh ngạc 296%, từ 20,371 đến 80,627 sinh viên. Tất nhiên, đến một mức độ nhất định nó có thể nói rằng sự phát triển kinh tế của Trung Quốc được thể hiện ở đây. Quốc gia chiếm vị trí thứ 2 là Ấn Độ với 11% hoặc 28,926 sinh viên, tiếp theo là Hàn Quốc với 7% - hoặc 19,067 – trong tổng số sinh viên quốc tế. Tính chung tất cả các nước châu Á có đóng góp vào khoảng hơn 50% sinh viên quốc tế khi tính luôn các nước như Pakistan, Đài Loan, Nhật Bản và nhiều người khác được phân loại là các quốc gia “khác”.

Sinh viên quốc tế và nơi mà họ muốn học

Nơi được ưa chuộng nhất bởi các sinh viên quốc tế là Ontarion, British Columbia, Quebec và Alberta. Một cái nhìn tổng quan chi tiết được đưa ra dưới đây, minh họa chính xác lượng sinh viên quốc tế ở mỗi tiểu bang vào năm 2012.

Navinder Kumar

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison