Những công việc mang lại hạnh phúc nhất

By EasyUni Staff | Last modified 11 Tháng 11 2017
Chia sẻ bài viết này với bạn bè

CareerBliss, một trang web tìm việc với các đánh giá công việc từ hơn 25,000 nhân viên, đã đưa ra danh sách các công việc hạnh phúc nhất trong mức lương 6 con số.

Để định nghĩa hạnh phúc của nhân viên, CareerBliss nhìn trên một số phương diện, bao gồm mối quan hệ giữa nhân viên với đồng nghiệp, môi trường làm việc, nguồn lực sẵn có, lương thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa công ty, và cách kiểm soát công việc hằng ngày.

Tiền bạc chỉ là một trong số các yếu tố quyết định sự hạnh phúc của 1 công việc. “Tất cả những công việc hạnh phúc nhất với mức lương 6 con số đều chia sẻ 1 điểm chung: Công việc hằng ngày của họ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác trong một số khả năng”, nhà sáng lập CareerBliss, Heidi Golledge chia sẻ với Forbes.

Đứng đầu danh sách là Giám đốc Marketing, với mức lương trung bình hàng năm $171,000. Theo sau đó là Phó Giám đốc Nhân sự với mức lương $125,000, đứng thứ ba là vị trí Quản lý dự án với mức lương $101,000.

Xem phần còn lại ở danh sách sau đây:

Các thông tin bổ sung được lấy từ Forbes.com 

Bài viết bởi thực tập sinh EasyUni, Jelmer Van Leer

Đăng vào 09 Tháng 10 2017
Hướng nghiệp