Những công việc mang lại hạnh phúc nhất

November 11, 2017

EasyUni Staff

CareerBliss, một trang web tìm việc với các đánh giá công việc từ hơn 25,000 nhân viên, đã đưa ra danh sách các công việc hạnh phúc nhất trong mức lương 6 con số.

Để định nghĩa hạnh phúc của nhân viên, CareerBliss nhìn trên một số phương diện, bao gồm mối quan hệ giữa nhân viên với đồng nghiệp, môi trường làm việc, nguồn lực sẵn có, lương thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa công ty, và cách kiểm soát công việc hằng ngày.

Tiền bạc chỉ là một trong số các yếu tố quyết định sự hạnh phúc của 1 công việc. “Tất cả những công việc hạnh phúc nhất với mức lương 6 con số đều chia sẻ 1 điểm chung: Công việc hằng ngày của họ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác trong một số khả năng”, nhà sáng lập CareerBliss, Heidi Golledge chia sẻ với Forbes.

Đứng đầu danh sách là Giám đốc Marketing, với mức lương trung bình hàng năm $171,000. Theo sau đó là Phó Giám đốc Nhân sự với mức lương $125,000, đứng thứ ba là vị trí Quản lý dự án với mức lương $101,000.

Xem phần còn lại ở danh sách sau đây:

Các thông tin bổ sung được lấy từ Forbes.com 

Bài viết bởi thực tập sinh EasyUni, Jelmer Van Leer

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison