Những mong đợi trong cuộc sống Đại học

September 06, 2019

EasyUni Staff

Học tập độc lập

Giáo viên trung học sẽ giảng dạy và đảm bảo rằng công việc của bạn được hoàn thành và đi đúng hướng với mục đích giúp bạn đạt được mức độ cơ bản của giáo dục, vai trò của các trường đại học là khác nhau; Giảng viên sẽ chỉ cung cấp cho bạn một khuôn khổ và các kỹ năng cần thiết để tìm hiểu chủ đề học tập của bạn. Về cơ bản không có ai cho bạn biết phải làm gì trong trường đại học! Bạn sẽ cần phải làm nghiên cứu riêng của mình và chịu trách nhiệm nghiên cứu của bạn để có được một kết quả tốt.

Khác biệt khác giữa các trường trung học và đại học là cách học sinh phải được độc lập trong việc học tập của mình.

Phong cách giảng dạy mới

Ý thức được vấn đề này, nhiều trường đại học đã thực hiện các phong cách giảng dạy khác nhau để giúp học sinh hiểu được chủ đề bài học. Do đó hầu hết các trường đại học dạy các kỹ năng nghiên cứu hỗ trợ để giúp sinh viên điều chỉnh việc nghiên cứu của mình, sinh viên có thể làm một cuộc thảo luận chuyên sâu với giảng viên về một chủ đề trong lớp học hướng dẫn.

Sử dụng thời gian 1 cách khôn ngoan

Trong học kỳ đầu tiên của cuộc sống đại học, bạn sẽ bắt đầu bỏ qua thời gian học của bạn; bạn sẽ cảm thấy trường trung học là "thiên đường" so với trường đại học của bạn, nơi bạn cần phải ngồi trong 7 giờ cho các bài giảng và hướng dẫn một tuần, một bài luận cho mỗi chủ đề, v.v.

Nhưng trong trường đại học bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn so với trung học và bạn sẽ khám phá những điều bạn đang quan tâm và những điều bạn thích. Bạn sẽ học cách để phát triển ý kiến và quan điểm riêng của mình. Không thể nghi ngờ rằng học kỳ đầu tiên của trường đại học bạn sẽ bị phân tâm, do đó bạn sẽ cần phải dùng thời gian của bạn một cách khôn ngoan có vậy bạn mới có thể cân bằng việc học và đời sống xã hội.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison