Sự hài lòng của sinh viên ở Vương quốc Anh

November 11, 2017

EasyUni Staff

Sinh viên học tập tại Slovenia là hài lòng nhất, tiếp theo là Na Uy và Áo. Sinh viên quốc tế ở Anh quan tâm nhiều hơn một chút đến các khía cạnh học thuật, kinh nghiệm đào tạo của trường đại học so sánh với mức trung bình của châu Âu với các yếu tố như chi phí sinh hoạt, đời sống xã hội và thời tiết là những yếu tố cơ bản với sự không hài lòng, chất lượng cuộc sống thu hút số lượng cao nhất các khiếu nại


Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có khoảng 435.000 sinh viên quốc tế theo học tại 163 trường đại học công lập của Anh trong năm 2011-12,  vượt xa các đối thủ cạnh tranh chính là Đức, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu khác đang trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn, với các khóa học bằng tiếng Anh ngay tại các trường đại học trong nước. Chính ví thế vị trí

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison