Tại sao phải học ở Đức

November 11, 2017

EasyUni Staff

Những lợi ích khi học ở Đức

  • Trợ cấp Học phí: Một trong những lợi thế lớn của việc học ở Đức là "học phí thỗ trợ cao". Trước đó, giáo dục đại học Đức được miễn chi phí (học phí hoàn toàn được miễn giảm cho từng học sinh). Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các trường đại học đã bắt đầu tính học phí rất đáng kể (trong đó khoảng 200-600 euro mỗi học kỳ) để cải thiện các cơ sở hiện có và cung cấp chất lượng giáo dục tốt hơn nhiều. Điều này cũng áp dụng cho sinh viên nước ngoài, với các trường đại học mà bạn phải trả rất ít hoặc hầu như không có. Chỉ trừ những chi phí như chi phí sinh hoạt của bạn và thấp hơn so với hầu hết các nước châu Âu.

  • Cơ hội việc làm tuyệt vời: Đức được biết đến với trung tâm công nghiệp (Frankfurt, Munich, Stuttgart, Hannover, Bonn, vv) với nhiều công ty nổi tiếng thế giới của Đức như Mercedes Benz, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Siemens, Bosch và SAP. Họ cung cấp các cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho một và tất cả, không phân biệt quốc tịch của họ. Hàng ngàn công ty cung cấp cho các công ty lớn cũng như mở cửa cho các tài năng quốc tế.

  • Trang thiết bị đẳng cấp thế giới: Các thiết bị đẳng cấp thế giới đạt đến các trường đại học Đức bắt nguồn từ các nguồn quỹ tài trợ cung cấp bởi chính phủ Đức. Các phòng thí nghiệm và các cơ sở nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

  • Các trường đại học xếp hạng top: Các trường đại học ở Đức có tiêu chuẩn rất cao về uy tín và sự chấp thuận trên toàn thế giới. Nhiều trường đại học kỹ thuật như TU Darmstadt, TU Karlsruhe, RWTH Aachen được xếp hạng rất cao trong danh sách các bảng xếp hạng thế giới cho các viện nghiên cứu kỹ thuật tốt nhất.

  • Bằng quốc tế: Hầu hết các khóa học được cung cấp bởi các trường đại học Đức chủ yếu là Đức dạy. Tuy nhiên, do nhu cầu ngày càng tăng và dòng vốn khổng lồ của nước ngoài, các trường đại học đã chuyển sang khóa học dạy bằng tiếng Anh. Hiện nay, có hơn 350 khóa học tiếng Anh tại các trường đại học khác nhau trên toàn nước Đức. Các khóa học được thuộc một loạt các ngành (kỹ thuật, y học, khoa học tự nhiên, pháp luật và nghệ thuật) được quốc tế công nhận. Điều này giúp loại bỏ sự sợ hãi ở hầu hết tâm trí trẻ đang hoài nghi về mức độ của họ nhận được tại Đức.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison