Xếp hạng tổng quan về châu Á và châu Phi

November 11, 2017

EasyUni Staff

Nam Phi - hiện nước duy nhất ở Châu Phi là một trong những nước giảng dạy tốt nhất thế giới với ba trường đại học được xếp hạng cao cùng nhiều khóa học đa dạng. Nhiều nước Châu Phi cũng đang bắt đầu cải thiện chất lượng giảng dạy và dự kiến ​​các trường đại học tại các nước này sẽ có tên trong bảng xếp hạng trong vòng vài năm tới .

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison