Yêu cầu Visa đối với sinh viên du học ở Malaysia

November 11, 2017

EasyUni Staff

1. Được nhận vào một trường đại học.

 

2. Được cấp thẻ sinh viên.

 

3. Lấy một khóa học tiếng Malay trong năm học đầu tiên tại Malaysia.

 

4. Mua bảo hiểm y tế.

 

Trước hết, bạn sẽ phải chọn một cơ quan và chính thức được chấp thuận bởi cơ quan đó. Nếu đơn được chấp nhận, tổ chức sẽ giúp bạn xin một thẻ sinh viên trước khi đến. Họ sẽ sắp xếp mua bảo hiểm y tế và các lớp học ngôn ngữ Malay cho bạn.

 

Sau đó, một thư chấp thuận cho thực sinh viên sẽ được gửi tới cục Nhập cư Malaysia để tổ chức giáo dục lựa chọn cho bạn một nơi để học tập phù hợp. Các cơ sở giáo dục sẽ gửi thư chấp thuận cho bạn trong khi bạn vẫn còn ở trong đất nước của bạn.

Sau khi nhận được chấp thuận, bạn sẽ có thể đi du lịch nhưng trước khi rời khỏi đất nước của bạn tới Malaysia, bạn phải thông báo cho các cơ sở giáo dục nới bạn nhập cảnh (sân bay), số chuyến bay, ngày đến và thời gian. Khi đến tại sân bay ở Malaysia, đại diện các cơ sở giáo dục sẽ giúp bạn làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Malaysia. Một thị thực sẽ được cấp đi kèm với hộ chiếu hợp lệ của bạn. Một điều đặc biệt nữa là, họ sẽ thiệu bạn đến phòng nhập cư gần nhất để cấp thẻ sinh viên cho bạn.

Lưu ý: Sinh viên từ Trung Quốc được yêu cầu phải có được Visa nhập cảnh trước khi vào Malaysia. Trong vòng hai tuần khi mới đến, các cơ sở giáo dục sẽ trình hộ chiếu cho phòng nhập cư để cấp thẻ sinh viên. Quá trình này có thể mất khoảng 6-8 tuần. Trường sẽ cấp thể sinh viên khi bạn đến nhập học và cùng lúc đó bạn sẽ có thể bảo hiểm ý tế.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison